عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام


۴ عامل موثر بر افزایش و کاهش قیمت سهام

عوامل زیادی در افزایش و یا کاهش قیمت سهام اثر گذارند اما در یک طبقه کلی می توان آنها را در 4 دسته طبقه بندی کرد که در این یادداشت به آنها اشاره می شود.

بیژن سورانی یانچشمه؛ بازار: در حالی که همه انواع سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند، سرمایه گذاری در بازار سهام دارای ریسک های قابل توجهی است، عمدتاً به این دلیل که قیمت سهام همیشه در نوسان است و تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ و همچنین عوامل مرتبط با نوآوری و فناوری و. هستند.

اگرچه بازار سهام نوسانات کوتاه مدت زیادی را تجربه می کند، اما سرمایه گذاران می توانند با تمرکز بر سرمایه گذاری در بلندمدت، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود و سرمایه گذاری در صندوق های شاخص و ETF به جای سهام فردی، در آن ثروت ایجاد کنند .

در صورتی که سرمایه گذار بخواهد در تک تک سهام سرمایه گذاری کند، باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پیش از خرید سهام، عملکرد گذشته و بالقوه سهام را ارزیابی کند و همچنین شناخت عوامل موثر بر صعود و نزول قیمت سهام حائز اهمیت است.

ما در اینجا به چهار عامل موثر بر افزایش و کاهش قیمت سهام که در سایت نکست ادویزور « Next Advisor » به ان اشاره شده و برای یک سهامدارمهم است را درادامه می آوریم. مواردی که باید آنها را پیش از ورود به معامله هر سهمی رصد کرد.

۱ - عوامل اساسی

دو عامل اصلی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد که عبارتند از سودآوری و نسبت ارزش گذاری شرکت . ارزیابی سود بالقوه به عوامل زیادی مانند درآمد بالقوه، کارایی مدیریت شرکت و مدیریت هزینه بستگی دارد .

نسبت ارزش‌گذاری شرکت، رابطه بین یک معیار مالی خاص (مانند درآمد، سود یا جریان‌های نقدی) و ارزش بازار شرکت است. نسبت قیمت سهام به سود یکی از معروف‌ترین معیارهای عملکرد مالی است که سرمایه گذاران برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های مشابه، چه عملکرد عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام قبلی سهام و چه عملکرد مورد انتظار، از آن استفاده می کنند . این نسبت که اصطلاحا پی بر ای گفته می شود به شما این امکان را می دهد که ضریب ریسک خود را بدانید.

۲ - عوامل فنی

عواملی هستند که بدون تأثیر بر پتانسیل تولید سود، تقاضا و عرضه سهام را تغییر می دهند، به عنوان مثال اگر قیمت سهام یک شرکت ۱۰۰ دلار باشد، ارزش کل این شرکت ۱۰۰ میلیون دلار است.

در حالی که هر سهم ۵۰ دلار معامله می شود اما ارزش کل شرکت تغییر نمی کند. از آنجایی که تعداد سهام موجود دو برابر خواهد شد، قیمت پایین سهم برخی از سرمایه گذاران را وسوسه می کند تا خرید کنند.

سایر عوامل فنی شامل زمان معامله سهام، چه در یک زمان خاص از روز و چه در روزهای خاصی از هفته نسبت به بقیه روزها برروی تصمیم خرید و یا فروش سهام اثر گذار است.

حرکت قیمت سهام در مقایسه با حرکت قیمت سهام یک شرکت دیگر در همان صنعت یا بخش تجاری نیز می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

نظارت بر این عوامل بسیار مهم است زیرا آنها بینشی را در مورد مسیر عرضه و تقاضا ارائه می دهند و به سرمایه گذاران کمک می کنند تا پیش بینی کنند کدام سهام در آینده مورد تقاضا خواهد بود .

۳ - اخبار

اخبار تا حد زیادی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد، اما برای سرمایه گذار مهم است که تجربه تمایز بین اخباری که در واقع بر عوامل اساسی تأثیر می گذارد، در مقابل اخباری که می توانند عرضه و تقاضای سهام را در کوتاه مدت تغییر دهند، داشته باشد .

گزارش های سود سه ماهه می تواند بر افزایش یا کاهش قیمت سهام تأثیر بگذارد، اما تأثیر این گزارش ها به دلیل تأثیر بسیاری از عوامل بر قیمت سهام همیشه مشخص نیست، به عنوان مثال، قیمت سهام اپل در ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافت، علیرغم اینکه این شرکت سود سه ماهه بی سابقه ای را اعلام می کند .

رویدادهای جهانی می توانند بر قیمت سهام نیز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، همه‌گیری کرونا باعث کاهش قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌ها شد .

۴ - احساس سرمایه گذار

اصطلاح احساسات سرمایه گذار به نگرش سرمایه گذاران نسبت به یک بازار مالی یا سهام خاص اطلاق می شود و احساسات سرمایه گذار بر تقاضا و عرضه تأثیر می گذارد، مثلاً وقتی عملکرد سهام خوب است، سرمایه گذاران برای خرید آنها عجله می کنند و اصطلاحا بازار گاوی می شود و زمانی که بد است عجله می کنند تا آنها را بفروشندو بازار خرسی می شود حتی اگر عملکرد آنها در کوتاه مدت خوب یا بد باشد بر سرمایه گذاری آنها تأثیر منفی می گذارد زیرا تصمیمات سرمایه گذاری آنها در این مورد مبتنی بر احساسات، طمع یا وحشت است .

۴ عامل موثر بر افزایش و کاهش قیمت سهام

عوامل زیادی در افزایش و یا کاهش قیمت سهام اثر گذارند اما در یک طبقه کلی می توان آنها را در 4 دسته طبقه بندی کرد که در این یادداشت به آنها اشاره می شود.

بیژن سورانی یانچشمه؛ بازار: در حالی که همه انواع سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند، سرمایه گذاری در بازار سهام دارای ریسک های قابل توجهی است، عمدتاً به این دلیل که قیمت سهام همیشه در نوسان است و تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ و همچنین عوامل مرتبط با نوآوری و فناوری و. هستند.

اگرچه بازار سهام نوسانات کوتاه مدت زیادی را تجربه می کند، اما سرمایه گذاران می توانند با تمرکز بر سرمایه گذاری در بلندمدت، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود و سرمایه گذاری در صندوق های شاخص و ETF به جای سهام فردی، در آن ثروت ایجاد کنند .

در صورتی که سرمایه گذار بخواهد در تک تک سهام سرمایه گذاری کند، باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پیش از خرید سهام، عملکرد گذشته و بالقوه سهام را ارزیابی کند و همچنین شناخت عوامل موثر بر صعود و نزول قیمت سهام حائز اهمیت است.

ما در اینجا به چهار عامل موثر بر افزایش و کاهش قیمت سهام که در سایت نکست ادویزور « Next Advisor » به ان اشاره شده و برای یک سهامدارمهم است را درادامه می آوریم. مواردی که باید آنها را پیش از ورود به معامله هر سهمی رصد کرد.

۱ - عوامل اساسی

دو عامل اصلی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد که عبارتند از سودآوری و نسبت ارزش گذاری شرکت . ارزیابی سود بالقوه به عوامل زیادی مانند درآمد بالقوه، کارایی مدیریت شرکت و مدیریت هزینه بستگی دارد .

نسبت ارزش‌گذاری شرکت، رابطه بین یک معیار مالی خاص (مانند درآمد، سود یا جریان‌های نقدی) و ارزش بازار شرکت است. نسبت قیمت سهام به سود یکی از معروف‌ترین معیارهای عملکرد مالی است که سرمایه گذاران برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های مشابه، چه عملکرد قبلی سهام و چه عملکرد مورد انتظار، از آن استفاده می کنند . این نسبت که اصطلاحا پی بر ای گفته می شود به شما این امکان را می دهد که ضریب ریسک خود را بدانید.

۲ - عوامل فنی

عواملی هستند که بدون تأثیر بر پتانسیل تولید سود، تقاضا و عرضه سهام را تغییر می دهند، به عنوان مثال اگر قیمت سهام یک شرکت ۱۰۰ دلار باشد، ارزش کل این شرکت ۱۰۰ میلیون دلار است.

در حالی که هر سهم ۵۰ دلار معامله می شود اما ارزش کل شرکت تغییر نمی کند. از آنجایی که تعداد سهام موجود دو برابر خواهد شد، قیمت پایین سهم برخی از سرمایه گذاران را وسوسه می کند تا خرید کنند.

سایر عوامل فنی شامل زمان معامله سهام، چه در یک زمان خاص از روز و چه در روزهای خاصی از هفته نسبت به بقیه روزها برروی تصمیم خرید و یا فروش سهام اثر گذار است.

حرکت قیمت سهام در مقایسه با حرکت قیمت سهام یک شرکت دیگر در همان صنعت یا بخش تجاری نیز می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

نظارت بر این عوامل بسیار مهم است زیرا آنها بینشی را در مورد مسیر عرضه و تقاضا ارائه می دهند و به سرمایه گذاران کمک می کنند تا پیش بینی کنند کدام سهام در آینده مورد تقاضا خواهد بود .

۳ - اخبار

اخبار تا حد زیادی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد، اما برای سرمایه گذار مهم است که تجربه تمایز بین اخباری که در واقع بر عوامل اساسی تأثیر می گذارد، در مقابل اخباری که می توانند عرضه و تقاضای سهام را در کوتاه مدت تغییر دهند، داشته باشد .

گزارش های سود سه ماهه می تواند بر افزایش یا کاهش قیمت سهام تأثیر بگذارد، اما تأثیر این گزارش ها به دلیل تأثیر بسیاری از عوامل بر قیمت سهام همیشه مشخص نیست، به عنوان مثال، قیمت سهام اپل در ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافت، علیرغم اینکه این شرکت سود سه ماهه بی سابقه ای را اعلام می کند .

رویدادهای جهانی می توانند بر قیمت سهام نیز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، همه‌گیری کرونا باعث کاهش قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌ها شد .

۴ - احساس سرمایه گذار

اصطلاح احساسات سرمایه گذار به نگرش سرمایه گذاران نسبت به یک بازار مالی یا سهام خاص اطلاق می شود و احساسات سرمایه گذار بر تقاضا و عرضه تأثیر می گذارد، مثلاً وقتی عملکرد سهام خوب است، سرمایه گذاران برای خرید آنها عجله می کنند و اصطلاحا بازار گاوی می شود و زمانی که بد است عجله می کنند تا آنها را بفروشندو بازار خرسی می شود حتی اگر عملکرد آنها در کوتاه مدت خوب یا بد باشد بر سرمایه گذاری آنها تأثیر منفی می گذارد زیرا تصمیمات سرمایه گذاری آنها در این مورد مبتنی بر احساسات، طمع یا وحشت است .

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها چیست؟

عوامل موثر بر قیمت ارزها

محور اصلی دنیای سرمایه گذاری و بازار های مالی سهام‌ های مختلفی است که موجب ضعف و یا قوت بازار است. اگر اقدام به خرید سهام‌های مختلف کرده‌اید قطعا این موضوع ذهنتان را درگیر کرده است که چه سهامی مناسب است؟ انتخاب سهامی که بازدهی و سود آوری خوبی در یک دوره زمانی داشته باشد کار آسانی نخواهد بود. این نیازمند علم و دانشی فراتر از خرید و فروش معمولی است.

اگر ما فقط شاهد روند کلی بازار باشیم شاید این دیدگاه در ما بوجود بیاید که بازار همیشه متزلزل و بی ثبات است. پس اگر می خواهید سود را تجربه کنید، اول از همه به واقعیت بازار رجوع کنید. عوامل تاثیرگذار زیادی بر قیمت سهام‌ و ارز های مختلف وجود دارند که اگر آنها را نشناسید، ضرر بزرگی را متحمل خواهید شد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چه عواملی بر قیمت و ارزش سهام تاثیر می‌‌گذارند. همراه آکادمی آینده باشید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت بازار ارزها

روند قیمت را پیش ­بینی کردن و یا از ضررهای مالی پیش رو مطلع شدن به شاخص‌ های مختلفی وابسته می ‌باشد. اگر نمودار قیمتی را روزانه بررسی کنید متوجه می‌ شوید هر ارزی برای خودش جایگاه و پشتوانه ‌ای دارد. یکی از مواردی که باید بسیار به آن توجه داشته باشید مجموعه رخداد هایی می‌ باشد که در خود بازار اتفاق می ‌افتد. به عنوان مثال مسائلی همچون عرضه و تقاضا که به میزان خرید و فروش و به تعداد موجود رمز ارز می‌ پردازد در سرنوشت بازار بسیار تاثیر می‌ گذارد.

اما جالب است بدانید از دیگر مواردی که بر ارزش بازارهای مالی تاثیر می‌ گذارد می‌تواند به عوامل خارجی وابسته باشد. مانند سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم که دولت بر آن نظاره دارد. اگر وضعیت در داخل و خارج از کشور با ثبات باشد وضعیت بازار می‌ تواند مطلوب باشد ولی اگر شاهد عدم ثبات اوضاع حاکم باشیم موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌ باشد.

البته لازم به ذکر است که اگر تنها مرجع فکری شما اقدامات دولت باشد، نمی ‌توانید به حقیقت بازار نزدیک شوید. بازار ارزهای دیجیتال بازاری است که هم می‌ توان از ریزش بازار سود کرد و هم از سیر صعودی آن، نهایت استفاده را کرد. قوانین و مقررات اتخاذ شده از سوی نهاد های مرتبط با حوزه کاریتان را خوب بشناسید. تا محدودیت برایتان یک سد غیر قابل گذر تجلی نشود.

افراد معروف و سلبریتی‌ها چگونه می ‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند؟

هر بازاری سلبریتی خود را دارد. این سلبریتی ها یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار هستند. برای مثال در بازارهای ارز دیجیتال افراد معروف و زیادی وجود دارند و همیشه با اقدامات خود به ویژه فعالیت‌ هایی که در فضای مجازی دارند بر ارزش این بازار تاثیر می‌گذارند. این را هم در نظر بگیرید که دنبال کردن اشخاص نامدار همچون ایلان ماسک صد در صد مسیر سودآوری را محیا نمی‌ کند. اما بر تجربه شما می‌ افزایند. در لیست زیر می ‌توانید اشخاص معروف و با تجربه را در فضای مجازی دنبال کنید.

آندریاس آنتونوپولوس (Andreas M.Antonopoulos)

لوک مارتین (Luke martin)

چه عواملی بر بازار بورس تاثیر می‌گذارد؟

به عنوان مثال بازار بورس را درنظر بگیرید. اگر فعال این حوزه هستید حتما بر این دو مورد تمرکز ویژه‌ ای داشته باشید:

جَو عمومی بازار:

دستورات دولتی:

اما در بازار فارکس این چنین نیست.

عوامل موثر بر قیمت ارز ها و بورس

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها در بازار فارکس چیست؟

اولین عاملی که وجود دارد و ما باید به آن توجه کنیم:

شاخص بورسی کشورها

خبر ها

خبرهای سیاسی: اگر بخواهیم یک مثال از خبرهای سیاسی بگوییم، جنگ بین دو کشور را در نظر بگیرید که چه اتفاقی برای ارز آن دو کشور خواهد افتاد، قطعا قیمت ارز آن دو کشور دچار ریزش می ­شوند.

خبر های اقتصادی: اگر بخواهیم یک مثال درباره اخبار اقتصادی بزنیم کشور امریکا را در نظر بگیرید که نیاز به نفت دارد و نفت مورد نیاز خود را از کشور کانادا تامین می ­کند. آمریکا برای این کار باید دلار کانادا را تقاضا کند و همین امر باعث رشد دلار کانادا می ­شود.

سنتیمنت بازار (Sentiment):

عوامل بنیادی

عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس

سخن پایانی

در این مقاله عوامل موثر بر نمودار قیمت بازار های مالی را مورد بررسی قرار دادیم.

دنیای معاملاتی دنیایی پر از اتفاقات و وقایعی است که بی دلیلی نیستند. در واقع هر علتی معلولی نیز دارد.

این شما هستید که باید حس کنجکاوی را درون خود تقویت کنید. ولع خود را نسبت به علم آموزی در این زمینه تقویت کنید. تا به راحتی دلیل اتفاقات این بازار های مالی را درک کنید. از آن به نفع خود استفاده کنید.

زمانی که از کسب تجربه و دانش در این زمینه دست کشیدید، دوره عقب ماندن از بقیه را آغاز خواهید کرد. در نتیجه سرعت پیشرفت شما کاهش پیدا خواهد کرد. پس همواره به دنبال دلایل اتفاقات بازاری که در آن فعالیت می­ کنید باشید تا به یک فرد موفق تبدیل شوید.

مدرسان ماهر و کاردان فعال در آکادمی آینده با برگزاری دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال، سعی در تبدیل افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام های مالی به معامله‌ گر هایی حرفه‌ای و حاذق را دارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره‌های آموزشی می‌‌توانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر

در مطالعه رفتار عوامل موثر بر قیمت سهام، جستجوی عوامل موثری که منجر به نوسانات قیمتی و بنابراین نوسانات بازدهی قیمتی سرمایه گذاران می شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است که از بین عوامل مختلف یکی از مهم ترین عوامل، تغییرات محسوس عملکرد اقتصادی شرکتها به عنوان یک مولفه مهم و اساسی در نوسانات قیمتی سهام شرکت ها می باشد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تاثیرپذیری نوسانات قیمتی سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ارزش افزوده اقتصادی طی دوره زمانی 1389-1393 با استفاده از مدل های نوسان پذیر و با رویکرد پانل دیتا می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل مفهومی تحقیق به روش مدل نوسان پذیر GARCH(1،2) نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیرگذاری معنی دار شاخص ارزش افزوده اقتصادی بر قیمت سهام تایید می شود . بطوریکه ارزش افزوده اثر مثبت بر قیمت سهام دارد .علاوه بر این افزایش شاخص اندازه شرکت به ازای هر واحد(لگاریتم ارزش بازاری شرکت) ، قیمت سهام را به طور معنی داری افزایش می دهد ،هردو اثر مذکور حتی در سطح 99 درصد اطمینان نیز تایید می شود ولی معنی داری اثر اهرم مالی بر قیمت سهام تایید نمی شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • ابراهیمی، محمد و علی سعیدی، (1389)، تاثیر متغیرهای حسابداری و .
 • احمدپور، احمد و محمود یحیی زاده فر، حسین میربلوک، (1384) .
 • اسعد، عبدالرضا و آزاده کیانی نژاد، (1393)، بررسی معیارهای عملکرد .
 • بدری، احمد و مریم رمضانیان(1389)، اثر تغییر حد قیمت بر .
 • پورحیدری، امید و رحیم عرب‌آبادی، (1393)، رابطه تغییرات قیمت سهام .
 • پورحیدری، امیر (1389)، بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام .
 • حساس یگانه، یحیی و مرتضی دلخوش(384 1)، رابطه بین ارزش .
 • خداپرست، عباس، (1389)، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و .
 • خدادادی، ولی و رضا جان جانی، (1390)، بررسی رابطه مدیریت .
 • داورزاده، مهتاب.(1386)، پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق .
 • _ رضی کاظمی، ستاره و بیابانی، شاعر .(1392). ساختار مالکیت .
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، (1386)، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده .
 • سجادی، سیدحسین ومحمدصادق زارع زاده، (1390)، بررسی رابطه بین طرح .
 • سعیدی، علی، نرگس حمیدیان و حامد ربیعی، (1391)، رابطه بین .
 • سلیمانی امیری، غلامرضا و رویا مرادخان‌نژاد، (389 1)، بررسی ارتباط .
 • شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، (1393)، عوامل موثر بر .
 • شرکت بورس اوراق بهادار تهران، (1393)، بخش پژوهش، آشنایی با .
 • مجتهدزاده، ویدا و نرگس نظری تنها، (1387)، بررسی رابطه بین .
 • مرادی، محسن و مهدی غفوری فرد، (1391)، رابطه بین عوامل .
 • مرادی، محسن و مهدی غفوری فرد، (1391)، رابطه بین عوامل .
 • مهرانی، ساسان و امیر رسائیان، (1388)، رابطه ارزش افزوده اقتصادی .
 • مهرمنش، حسن و علی اندرزجاده کناری، (1393)، رابطه بین مالکیت .
 • نوروش، ایرج، سحر سپاسی و محمدرضا نیک بخت، (1384)، بررسی .
 • Altendorfer, K., H., Jodlbauer, (2011), «Which utilization and service level .
 • Bernard V, (1995), The Felthman - Ohlson Framework: Implications for .
 • Bheenick, E. B and Brooks, R. D. (2010), "Does Volume .
 • Campbell, J. Y. Sanford. J. Grossman and Jiang Wang, (1993) .
 • Chen, P. and Zhang, (2007), how do accounting variables explain .
 • Cohen, D. and P. Zarowin. (2010). "Accrual-based and real earnings .
 • Cooper, M. , (1999) , "Filter Rules Based on Price .
 • Cooper, S. Starovic, D. and Davis, M. (2004), maximising shareholder .
 • El Mir, A., S., Seboui, (2008), «Corporate governance and the .
 • Fweston, J, Copeland. T. E. (1992), "Managerial Finance". Dryden Press. .
 • Graham, J., C. Harvey, and S. Rajgopal. (2005). "The economic .
 • Gunny, K. (2005). "What are the Consequences of Real Earnings .
 • Hamilton, J., R., Shafiqur, A. C. Lee, (2009), «EVA Does .
 • Healy, P. M. and. Wahlen , M. (1999). A Review .
 • Jouber, Habib; Fakhfakh, Hamadi. (2012). "Earnings management and board oversight: .
 • Lam, K. (2002), The Relationship between size, book-to -market equity .
 • Lin, C., Q., Zhilin, (2008), «what Influence the Company's Economic .
 • McMillan, D., (2007). "Non-linear Forecasting of Stock Returns: Does Volume .
 • Schipper, K. (1989). Commentary On earnings management. Accounting Horizons 3 .
 • Vogt, Stephen C, (2000), "Free Cash Flow and Long-Run Firm .
 • 94477 11.89536 .
 • 91979 8.278754 0.705604 0.030909 4.444921 .
 • Jarque-Bera 13753.34 Probability 0.000000 Sum 7702834. .
 • -0.455732 0.052809 -8.629869 0.0000 -0. 143845 0.056272 -2.556232 0.0109 -0.025907 .
 • *MacKinnon (1996) one-sided p-values. .
 • *MacKinnon (1996) one-sided p-values. .
 • -0.344254 0.049646 -6.934248 0.0000 -0.201030 0.057404 -3.502044 0.0005 -0.106442 0.057833 .
 • *MacKinnon (1996) one-sided p-values. .
 • -0.4132140.044845 -9.214250 0.0000 -0.204469 0.043998 -4.6471810.0000 4.934453 0.5363819.1995310.0000 1.84870 .
 • *MacKinnon (1996) one-sided p-values. .
 • -278954.011484.96 -24.28864 0.0000 0.014970 0.000463 32.29753 0.0000 24122.03 1000.088 24.119910.0000 .
 • 23E+08 19795074 21.35696 0.0000 0.558573 0.075504 7.397883 0.0000 -0.056854 0.025928 .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حاضری، هاتف و نصیرزاده، سعیده،1394،بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر،سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،https://civilica.com/doc/554797


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، حاضری، هاتف؛ سعیده نصیرزاده )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، حاضری؛ نصیرزاده )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

کدام مقالات به این منبع استناد نموده اند

بر اساس سیستم تحلیلی استنادات مقالات، تاکنون برای نگارش 1 مقاله استفاده شده است.

عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام

چکیده: امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. عرضه عمومی اولیه سهام یکی از رویداد های مهم بازار سرمایه می باشد. چنانچه عرضه اولیه اوراق بهادار به درستی و با شناخت کامل از بازار و سرمایه گذاران بالقوه، برنامه ریزی نگردد، می تواند عواقب ناخوشایندی برای شرکت ها و نهایتا بازار سرمایه داشته باشد. پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبین کند. این پژوهش به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه با رویکرد فاما و فرنچ می پردازد. در این تحقیق با افزودن عوامل درصد سهام شناور، سود تقسیمی، نقدشوندگی و اهرم به مدل سه عامله فاما و فرنچ، بازدهی عرضه های اولیه در قلمرو زمانی 1378-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه عرضه های اولیه در بازه زمانی یاد شده است که پس از تعدیلات لازم نمونه مورد نظر استخراج شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچنین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره و به روش داده های مقطعی (بررسی مقاطع 30، 120، 240 روزه معاملاتی پس از عرضه) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون های رگرسیون دوره های اول و دوم و سوم مورد بررسی، عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام می توان به سوالات ابتدای تحقیق پاسخ داد. در دوره ی 30 روزه معاملاتی بعد از عرضه اولیه، بین متغیر وابسته بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با 5 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، اهرم مالی(+)، نقدشوندگی(+)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(-) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره 120 روزه بعد از عرضه اولیه، بین متغیر بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(+)، نقدشوندگی(-)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(-)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره ی 240 روزه بعد از عرضه اولیه، بین بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(-)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، نقدشوندگی(+)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(-) معنادار هستند.

#بازدهی عرضه اولیه #مدل سه عاملی فاما و فرنچ #نقدشوندگی #سهام شناور #سود تقسیمی #اهرم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: ابعاد نقدشوندگی، شاخص های نقدشوندگی، سختی معامله، شاخص های نقدشوندگی مرکب ، نقدشوندگی سبد عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام سهام، توابع مفصلR-Vin ]

[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]

[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.