نکات معامله گری در بازار سرمایه


نیمی از فروش بیمه در کشورهای توسعه یافته از طریق آنلاین انجام می‌شود

محمد زاهدنیا

صنعت بیمه درسال های اخیر با تحولات واتفاقات جدیدی روبرو بود که این تحولات تاثیرات خودرا نیز بر ارکان مختلف این صنعت گذاشته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری ، از تاثیرات مختلف ورود تکنولوژی و فناوری دیجیتال به صنعت بیمه درشرایط فعلی و نحوه روبرویی این صنعت با آن گرفته تا ورود شرکت های بیمه ای جدید و استارت آپ‌ها، چالش های درون و برون سازمانی، ادامه روند رقابت هایی نفس گیر و گاهی هم نه چندان حرفه ای برای دوام و رشد شرکت های بیمه ای که باعث نقد کارشناسان بیمه به این صنعت می‌شود.

بی شک دراین بین،شرایط حاکم براقتصاد کلان کشور هم تاثیرات مثبت و یا منفی برپیکره صنعت بیمه داشت که درمواردی باعث کاهش نرخ و افزایش تعهدات شرکت های بیمه گر در برخی از رشته های بیمه ای شد.

بررسی وضعیت صنعت بیمه و فرصتها و چالش‌های موجود ، بهانه‌ ای شدتا گفتگویی هرچند مختصر با محمد زاهدنیا، یکی ازکارشناسان ارشد صنعت بیمه انجام دهیم که از نظر می گذرد:

چابک آنلاین: با توجه به افزایش انواع ریسک‌ها و محدودیت‌ها فراروی صنعت بیمه، دورنمای این صنعت را چگونه پیش بینی می کنید؟

محمد زاهدنیا : درچند سال اخیر علاوه بر الزامات و تکالیف قانونی که به شرکت‌های بیمه ای تحمیل شده، مانند مالیات و عوارض‌های مختلف از جنبه داخلی و محدودیت ‌های بین المللی از ناحیه عوامل خارجی، حدود 3 سال دوران سخت کرونا را هم سپری کردیم.

درمیان شرکت های بیمه، رقابت‌های غیرحرفه‌ای و دامپینگ برای یکسری از مشتریان بزرگ هم وجود داشت که ورودی صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار ‌داد.

در مقابل، صنعت بیمه با تزاید خسارت‌ها و خسارت های معوق و افزایش هزینه‌ها روبرو شد.

ورود کارگزاران برخط آنلاین واستارتاپ‌ها و عدم شکل‌دهی مناسب به آنها، این بازیگران جدید را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرد.

از طرف دیگر، خروج نیروهای توانمند و بیمه شناس از فعالیت در این صنعت، وزن و بار فنی و تخصصی صنعت 1/9 درصدی در سهم اقتصاد را هم با نگرانی دوچندانی مواجه کرد.

در نتیجه اگر صنعت بیمه هرچه زودتر اقدامی انجام ندهد،بکار بردن اصطلاح صنعت برای بیمه‌های بازرگانی چندان برازنده نخواهد بود.

یکی از مهمترین نگرانی‌ها، فقدان پایبندی به اصول فنی و تکنیکال در فروش محصول بیمه ای است.

دررقابت بین شرکت‌های بیمه ، بویژه مناقصات بیمه‌ای، صرفا به کاهش نرخ و افزایش تعهدات توجه می‌شود و در این میان، برنده اصلی بیمه‌گذاران حسابگر و هوشمند از رقابت و بازاری که درست می‌شود حسن استفاده را می کنند.

اصولا بیمه گر ‌باید در پذیرش ریسک‌های بیمه‌ای بر شدت ریسک و تواتر ریسک توجه کند.

متاسفانه در چند مدت اخیر در دو رشته بیمه‌ای درمان و ثالث مالی اتومبیل، هم شدت ریسک بدلیل افزایش تعرفه‌های خدمات درمان و دارو از یک سو و قیمت لوازم یدکی خودروها و دستمزد تعمیرات از سوی دیگر، افزایش یافته است، بنابراین با این وضعیت، باید برای این دو رشته باید اعلام خطر کرد.

چابک آنلاین: بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه باید چه بکنند که در دام این نوع خسارت‌ها گرفتار نشوند؟

محمد زاهدنیا : بیمه مرکزی با تعیین سقف 80 درصدی خسارت برای عملیات اتکایی خود و عدم مشارکت در مازاد خسارت ، با دریافت سهم حق بیمه اجباری و تخصیص کارمزدی به میزان نصف هزینه‌های شرکت بیمه، خود را در حاشیه امن قرار داده است، ولی این شرکت‌های بیمه هستند که هزینه درمان جامعه بیمه گذاران خود را از محل سود و منافع سایر بیمه گذاران سودآور خود و یا کمک و افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت می پردازند.

برای این موضوع، آیین‌نامه مناقصات که از سوی سندیکای بیمه گران ایران تنظیم و مصوب شده چاره ساز است ولی این آیین‌نامه باید با ضمانت اجرایی بیمه مرکزی همراه باشد و جنبه عملی به خود بگیرد و هیچکس در هر جایگاه و مقامی مستثنی نشود.

چاره دیگر کار، ایجاد مدل‌های همکاری کنسرسیومی است که متاسفانه فرهنگ کار گروهی در بین شرکت‌ها خوب جا نیفتاده است.

عموما مدیران شرکت‌های بیمه در جلسات و نشست‌ها به یکدیگر لبخند می‌زنند و تعارف می‌کنند ولی برخی از آنها در فضای رقابتی با بیمه گذار توافق و قرار دیگری می‌‎گذارند.

قاعدتا در این خصوص ورود نیرومندتر سندیکا لازم و ضروری تشخیص داده می‌شود.

چابک آنلاین: وضعیت در بیمه های عمر و زندگی چگونه است ؟

محمد زاهدنیا : قطعا در این رشته هم مراقبت لازم است.

عموما کیفیت محصولات شرکت‌های بیمه تابع ضوابط و مقررات موضوعه یکسان بیمه مرکزی است، بنابراین تفاوت زیادی در کیفیت محصول باهم ندارند.

فروش زیاد در این رشته عمدتا تابع شبکه‌سازی و تعداد نمایندگان فروش است.

در این ارتباط، بزرگنمایی تعهدات آتی بیمه گران و ایجاد انتظارات غیرواقع کار پسندیده‌ای نیست و توجه به افزایش نسبت بازخریدی تعداد بیمه‌نامه‌ها گواهی تفکر یکبار مصرفی این نوع بیمه است.

زیرا اگر بازخریدی زیاد شود فرهنگ تبلیغ منفی و نارضایتی افزایش می‌یابد و بطور کلی گریز از خرید در بیمه نامه زندگی ایجاد می‌شود.

همچنین این حق را نداریم که پول ارزشمند کنونی بیمه گذاران را با وضع تورم موجود،کم ارزش کنیم و با سود اندک در چند سال بعد زیان به آنها تقدیم کنیم.

عدم سرمایه گذاری صحیح و ناتوانی درآن برمنافع بیمه‌گذاران اثرگذار است و ساختار سرمایه گذاری در برخی از شرکت‌های بیمه معیوب و دارای ضعف است، سرمایه‌گذاری با سرمایه سوزی تفاوت دارد.

درواقع نبایدگذاشت آن اتفاقی که در سال های قبل برای بورس افتاد و اعتماد سرمایه گذاران را مختل کرد برای بیمه زندگی رخ دهد.

موضوع انتقال پرتفوی از شرکتی به شرکت دیگر و برداشت منابع و ذخایر ریاضی برای جبران خسارت‌های سایر رشته‌های بیمه‌ای، از دیگر موارد قابل نظارت و کنترل است که مسئولیت آن بر عهده سازمان ناظر و حسابرسان قانونی شرکت‌های بیمه است.

به عبارتی دیگر در هر مقطعی از زمان که تمامی بیمه گذاران بیمه زندگی بخواهند بیمه‌نامه‌های خودرا را بازخرید و کنسل کنند شرکت بیمه می‌بایست منابع کافی برای ایفای تعهدات آنی در برابر بیمه گذاران خود را داشته باشد.

چالش دیگر در نحوه در نظر گرفتن این نوع تعهدات قطعی درمحاسبات توانگری شرکت های بیمه است، بیمه زندگی دارای دو بخش تعهد ریسکی(مانند فوت)است که ‌باید در محاسبات تعهدات و خسارت‌های پرداختی و معوق ملاک عمل قرار گیرد ولی تعهدات پس اندازی و بهره تضمینی جزو تعهدات قطعی است و نحوه اثرگذاری آن متفاوت خواهد بود.

نگرانی اساسی در ورود تدریجی بیمه گران زندگی است که با تصویر توانگری بالا به سمت جذب سایر رشته‌های بیمه‌ای می‌روند و عیار تخصصی خود را از بیمه زندگی به جنرال تغییر می‌دهند.

نوع نگاه بیمه گران زندگی در ایران با کشورهای توسعه یافته متفاوت است.

درکشورهای توسعه یافته، به خدمات و کیفیت زندگی در دوران حیات بیمه گذار بیشتر اهمیت می‌دهند.

ما هم باید بتدریج همزمان با نگاه به آینده فرزندان و دوران بازنشستگی، عمده توجه خود را به دوران حیات و بهره‌‎مندی از خدمات و مزیت‌ها و رفاه در جهت افزایش کیفیت زندگی متمایل شویم.

چابک آنلاین: به‌غیر از تغییر وضعیت ریسک‌ها و نرخ شکنی‌ها، توجه به چه نکات دیگری برای بهبود وضعیت کسب و کار در صنعت بیمه لازم است؟

محمد زاهدنیا : در شرکت‌های بیمه یک سامانه جامع نرخ دهی آنلاین که بتواند کف نرخ فنی(حق بیمه خالص)را مطابق شاخص‌ها و فاکتورهای ریسک سنجی آیین‌‎نامه شماره 94 شورایعالی بیمه تنظیم و طراحی شده باشد، نداریم.

حق بیمه که از دو بخش خالص و ناخالص تشکیل شده همان بهای خطر است که مشتمل بر ریسک اکچوئری شده (خالص) بعلاوه هزینه‌های بیمه گری و سود منطقی و معقول (ناخالص)است.

اگر قرار باشد شرکت‌های بیمه بدون ضابطه و معیار و صرفا بر اساس رقابت بازار نرخ بدهند شرکت بیمه بتدریج تحلیل رفته و ورشکست می‌شود و ورودی حق بیمه‌ها کفایت خسارت‌ها و هزینه‌ها را نخواهد داد.

این سامانه نیاز به یک سامانه پشتیبان تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی مشتریان صنعت بیمه نیز هست.

دراین خصوص بیمه‌گر باید بتواند اطلاعات بیمه گذاران حقیقی و حقوقی را در خصوص بدهی معوق حق بیمه‌ها، بدهی مرتبط با ریکاوری‌ها، بدهی‌های داخلی مانند نمایندگان بدهکار، تخلفات و تقلبات بیمه‌ای(Black list)، مشمولین پولشویی و بالاخص وضعیت ریسک‌ها و ضرایب خسارتی سنوات گذشته بیمه گذاران را در اختیار داشته باشد تا تصمیم درستی در پذیرش بیمه گذار و ریسک سنجی و تعیین حق بیمه درست و منصفانه بگیرد.

زاهدنیا

چابک آنلاین: بیایید از چالش‌های فنی عبور کنیم و به آینده صنعت بیمه از منظر فناوری‌های نوین بپردازیم ،در مقطعی که چالش‌هایی بین کارگزاران برخط آنلاین با شبکه فروش وجود داشت، باید چه کاری انجام داد که این اختلافات را از بین برد؟

محمد زاهدنیا : در اینکه بازار بیمه دنیا به سمت دیجیتالیزه شدن است شکی نداریم.

هم اکنون بیش از 50 درصد عملیات فروش بیمه در کشورهای توسعه یافته به طریق فروش آنلاین انجام می‌شود و شرکت‌های بیمه تخصصی تمام دیجیتال مانند:Root،Lemonad،next،OscarوHaven life بسیار فعال هستند.

اگرچه در نحوه ورود شرکت‌های کارگزاری برخط باید با اندکی دقت و با ظرافت و تدبیر عمل می‌شد.

دروضعیتی که عمده کارمزد و درآمد شبکه فروش از محل فروش بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل تامین می‌شود سهل الفروش‌ترین بیمه‌نامه‌های الکترونیکی نیز همین بیمه‌ها هستند و بدون تردید وقتی منافع و درآمد اکثریت شبکه فروش تحت تاثیر قرار گیرد موجب اعتراض واقع خواهد شد.

اما ایکاش در نحوه ورود این شبکه استارتاپی به چند نکته توجه می‌شد.

اول اینکه ورود این کارگزاران با رشته‌هایی مانند بیمه زندگی و بیمه‌هایی که صنعت؛ در صدد توسعه آنهاست و بازار و ظرفیت خالی برای آنها وجود دارد، آغاز می‌شد.

دوم آنکه از خلاقیت و نوآوری استارت آپ‌ها در زمینه خلق محصولات نوین بیمه‌ای با رویکرد فروش‌های بیمه‌های الکترونیکی و بیمه‌های خرد استفاده می‌شد.

سوم آنکه بستر و ظرفیت فروش الکترونیکی از سوی شرکت‌های بیمه و نحوه نظارت بر آنها از سوی دستگاه ناظر فراهم می‌شد.

بنابراین، کارگزاران آنلاین وقتی با بیش از 30 شرکت بیمه که خود تعداد زیادی نمایندگی نکات معامله گری در بازار سرمایه فروش دارند مواجه می‌شوند، با انواع رفتار ها، عدم یکپارچگی، تفاوت در رفتار و مختصات و تفاوت در سامانه های بیمه گری روبرو می شوند و برای حل و فصل این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود تسریع در ورود و فعالیت "شرکت‌های بیمه تخصصی تمام دیجیتال " است که این کارگزاران برخط را به آنها وصل می کند و جنس و رویکرد هر دو به یک سمت و سو یعنی تحول دیجیتال است.

در تقسیم بندی شرکت های بیمه، به‌‎غیر از شرکت‌های بیمه مختلط، شرکت‌های بیمه زندگی، غیر زندگی (اموال و مسئولیت)، اتکایی ، شرکت‌‎های بیمه تمام دیجیتال و شرکت‌های بیمه با مدل تکافل تعریف و مد نظر قرار می گیرند.

چابک آنلاین: در این ارتباط بازار بیمه بین‌الملل به کدام جهت می رود؟

محمد زاهدنیا : در بازار بیمه بین‌الملل، آنها از شرکت‌های بیمه دیجیتال هم گذر کرده‌‍اند و وارد عرصه و دنیای اکوسیستم و پلتفرم‌ها در فضای کسب و کار بیمه‌ای شده‌اند.

ما هنوز به دروازه بیمه دیجیتال هم نرسیده‌ایم و صرفا چارچوب‌ها و قوانین سنتی و وردینگ‌های قدیمی را باصطلاح ویرایش و کامپیوتری کرده‌ایم.

درگذشته تایپ و ماشین نویس دستی بود و الان با کامپیوتر تایپ کرده و بصورت وب بنیان بیمه‌نامه صادر می کنیم و حتی به مرحله‌ای بنام Core Insurance هم در سامانه‌ی بیمه گری خود نرسیده‌ایم.

اگر مدیران عالی صنعت بیمه کماکان در مورد کسب و کار بیمه، به روش‌های سنتی اصرار بورزند، بدون تردید در دنیای اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌ها، شکل و ماهیت بیمه نیز تغییر پیدا خواهد کرد؛ ولی اگر فرایند ورود شرکت‌های بیمه تمام دیجیتال را مهیا کنند و سپس پلتفرم‌هایی را شکل دهند باید هسته مرکزی آن پلتفرم‌ها باشند (مانند الگوی شرکت بیمه چینی Ping An ) و یک سری کسب و کارهای مرتبط که جزو کسب و کار های خرد و همسو با تجارت ریسک بیمه در لایه اول ارتباط با هسته پلتفرم بیمه‌ای قرار دهند و لایه دوم بصورت یک قابلیت خاص و با رویکرد پیشگیرانه و جبران خسارت و بالاخص با زنجیره و خلق ارزش به پلتفرم‌های بزرگ مانند، حمل و نقل، مراقبت‌های بهداشتی، صنعت ساختمان، هتلداری و توریسم، بانک ها، بورس متصل شوند، قطعا کسب و کار پایداری خواهند داشت.

چابک آنلاین: این تغییر رویکرد واقعا با داشته‌های فعلی صنعت بیمه شدنی است ؟

محمد زاهدنیا : عموم جامعه فکر نمی کردند روزی آژانس‌های تاکسی تلفنی حذف شوند و اسنپ جای آنها را بگیرد و یک پلتفرم موفق ایرانی شود که هم اکنون خدمات گوناگون همسو نیز ارائه می‌دهد یا خطوط تلفنی بین شهری بلا استفاده شوند و تلفن همراه جایگزین آن شود و تحولی عظیم در فروش کالا و خدمات ایجاد کنند و رقبای سنتی را کنار بزنند.

درحال حاضر هم بعید نیست که در صنعت بیمه که تنها محصول و خدمت "بیمه" می‌فروشد، بعنوان یک محصول فرعی و مکمل با عنوان و مدل مشابه بیمه توسط سایر پلتفرم‌ها عرضه شوند، گرچه آنها ممکن است در این مسیر بدواً بصورت مقطعی با پاره‌ای دشواری‌ها مانند زیرساخت‌ها و بسترهای ارتباطی مواجه شوند ولی چه بخواهیم چه نخواهیم بهره مندی از اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، ماهواره، ربات ها، داده‌های ابری، خلق ارزش و محصول‌های نوین بیمه‌ای، همه و همه از طریق اینشورتک‌‎ها و استارت آپ‌ها، پلتفرم‌های بزرگی را در آینده ایجاد خواهند کرد و در صورتی که فروشندگان تک محصول (بیمه) راهبر کسب و کار خود نشوند و هر شرکت بیمه تبدیل به یک پلتفرم چابک و نوآور نشود در قاعده بازی کسب و کارهای آینده خواهد باخت و هر آنکس که فناوری را تهدید قلمداد کند و آنرا به فرصت تبدیل نکند در جهان نوآوری و خلاقیت که سرعت سرسام آوری دارد ، قابلیت حیات نخواهد داشت.

چابک آنلاین: در خاتمه چه توصیه ای به مدیران عالی صنعت بیمه دارید؟

محمد زاهدنیا : کوچکتر از آن هستم که به بزرگان صنعت بیمه توصیه‌ای داشته باشم، فقط می‌توانم این نکته را بگویم که شرکت بیمه خود را از منظر بیمه‌گری و شرکت داری با رویکرد اقتصادی و سودآور اداره کنند، دنیای کسب و کار تجارت الکترونیکی ریسک‌ها، بر سرعت در خدمات و کاهش هزینه‌ها تاکید دارد، به نیرو های خلاق و نوآور خود بها و ارزش دوچندان بدهید و در صورت نبود، جذب کنید.

افراد مدل ساز و طراح و جسور بیمه‌ای و IT را تشویق کنند و بکار گیرند، سعی کنند از حواشی و حرکت‌های تصنعی پرهیز کرده و محکم و استوار عمل کنند.

دربیمه، قبل از اینکه محصول بفروشند مفهوم بفروشند و در بحث منافع و خلق ارزش، اول به مشتری، دوم به شبکه فروش و سوم به شرکت خود بها و اهمیت بدهند.

آنالیز نئوویو کرمان (2)

آنالیز نئوویو کرمان را 9 فروردین 99 در کش دیتای هفتگی انجام دادیم و طبق آن سناریو ، صعودی در قالب موج D را تا اهداف زمانی و قیمتی مشخص پیش بینی کردیم که به به درستی رخ داد.

پس از موج D صعودی که به صورت افراطی رشد کرد ، وارد موج E شدیم.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی به ” تحلیل نئوویو کرمان (1) ” رجوع فرمایید.

در اواخر موج E سهم برای افزایش سرمایه بسته شد و صعودی که پس از افزایش سرمایه رخ داد ، در واقع شروع حرکت پسا مثلثی است(دقت کنید در این تحلیل به دلیل تعدیل گپ ها اعداد ذکر شده با اعداد قبل از افزایش سرمایه متفاوت است).

هم اکنون که الگوی مثلث خنثی جاری خاتمه پیدا کرده است ، تحلیل نکات معامله گری در بازار سرمایه آن را در یک تایم فریم بالاتر و در کش دیتای ماهانه پیگیری می کنیم.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان

آنالیز نئوویو کرمان در تئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

با توجه به نوع این مثلث انتظار حرکت شارپی را از این سهم داریم. برای محاسبه تارگت ها موج شماری قبل از مثلث هم به این چارت نسبت به چارت هفتگی در تحلیل قبلی افزودیم.

مینیمم تارگت الیوتی برای این سهم محدوده ی 12000 هزار تومان است و انتظار داریم کرمان در قالب موج اول از الگوی پس از مثلث بدان دست یابد.

به عنوان پیش بینی به نظر می رسد حرکت پسامثلثی در کرمان حرکتی زمان گیر شود که در این صورت رسیدن به اهداف بسیار بالایی را برای ما امکان پذیر خواهد کرد. در تحلیل های آتی به این موضوع بیشتر می پردازیم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق این تحلیل روند صعودی برای کرمان آغاز شده است و در قسمت آپدیت سریع تحلیل قبلی به خاتمه موج E در زمان خود اشاره کردیم.

حد ضرر الیوتی و اولیه این تحلیل محدوده ی 3800 تومان می باشد که با دور شدن بیشتر قیمت در روزهای آینده می توان حد ضرر را تا ناحیه 5400 تومان تریل کرد.

اهداف اولیه با توجه به آنالیز نئوویو کرمان به صورت زیر محاسبه می شوند :

1- ناحیه 12000 تومان

2- ناحیه 18035 تومان

3- ناحیه 20400-21800 تومان

4- ناحیه 26000 تومان

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 11 تیر 99

پادکست تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 12 شهریور 99

طبق تحلیل نئوویو کرمان حرکت پسامثلثی طبق تحلیل آغاز شد و در قالب یک تک موج قیمت به حد سود ابتدایی و مینیمم این تحلیل رسید. این تک موج را موج a در حرکت پسامثلثی می نامیم.

هم اکنون که در موج b قرار داریم به نظر می رسد دو حمایت مهم پیش روی این اصلاح است :

1- ناحیه 10700 تومان

2- ناحیه 8800 تومان

حمایت های مذکور حمایت های مینوری سهم هستند و حمایت جدی کلاسیکی ندارد. تثبیت زیر 10000 تومان برای کارکشن موج b دور از نکات معامله گری در بازار سرمایه انتظار است. از سهم های با پتانسیل مناسب انتظار داریم بیشتر اصلاح زمانی انجام دهند تا اصلاح قیمتی!

حد ضرر فعلی تحلیل نئوویو کرمان 6400 تومان می باشد و انتظار داریم با تکمیل موج b ، موج c به صورت صعودی تشکیل شود و به اهداف بعدی تحلیل برسیم.

آپدیت دوم : 13 مهر 99

بر اساس آنالیز نئوویو کرمان هم اکنون در موج b از یک حرکت صعودی قدرتمند قرار داریم. اغلب در حرکات قدرتمند انتظار نداریم قیمت در ساختن ریز موج های نزولی بیش از 61.8 درصد از موج قبل از خود را ریتریس کند اما در فروش های افراطی دو ماه اخیر ریتریس های 60 درصدی به یک حداقل مبدل شده است و تقریبا تمامی حمایت های نرمال سهم های قبل از این تراز شکسته اند و کرمان هم مستثنی نیست.

قیمت 6400 تومان که به عنوان حد ضرر معرفی شد کمی پایین تر از تراز 61.8 درصد است و در شرایط نرمال نباید قیمت به زیر این عدد نفوذ کند. این حد ضرر ربطی به تحلیل نئوویو ندارد و برای این گذاشته شده که نسبت به سیگنال قبلی در شرایط بخرانی با سود از معامله خارج شویم. حد ضرری که تحلیل را فیلد می کند محدوده ی 4800 تومان است که هر چقدر هیجان زیاد باشد به آنجا نخواهیم رسید!

در حال حاضر به بروزرسانی آنالیز نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان 2 - آپدیت سریع 2

آنالیز نئوویو کرمان 2 – آپدیت سریع

طبق تحلیل فوق مهمترین حمایت ناحیه 6700-6400 تومان است که امروز به کف این ناحیه خواهیم رسید. حمایت بعدی ناحیه 5800 تومان است که در آنجا این سهم به یکی از سوپر مفت ترین سهام های بازار با پتانسیل های خوب صعود تبدیل خواهد شد.

اهداف بلند مدت کرمان در تحلیل اصلی پا برجاست و بعدا آپدیت خواهند شد.

آپدیت سوم : 4 آذر 99

بر اساس آنالیز نئوویو کرمان در بلند مدت به نظر می رسد در بدترین سناریوی ممکن هم حداقل یک موج صعودی باقی است از این رو به دنبال انتهای کارکشنی هستیم که از مرداد ماه آغاز شده است.

به موج شماری نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان 2 - آپدیت سریع 3

آنالیز نئوویو کرمان 2 – آپدیت سریع 3

برای انتهای موج bای که به دنبال آن هستیم ناحیه کلیدی 6700-6400 تومان را در نظر گرفتیم و مشاهده کردید که تاکنون واکنش مثبتی داشتیم. موجی که به این ناحیه رسیده است فقط موج a. از b می باشد بنابراین آنچه فعلا با قطعیت مشخص است این که کارکشن کرمان تکمیل نیست. موج b. می تواند بلند شود در نهایت الگویی مثل فلت تشکیل شود (مثل نموداری که در آپدیت سریع قبلی به صورت پیش فرض کشیده شده است) که در این صورت کف جدیدی ثبت نمی شود و انتظار داریم قیمت حداقل به ناحیه 10700 تومان برسد.

از طرفی موج b. می تواند کوتاه باشد و الگویی شبیه به زیگزاگ تشکیل شود که در این صورت این حمایت کلیدی شکسته می شود و قیمت تا حمایت بعدی ریزش خواهد کرد. این سناریو زمانی قوت می گیرد که قیمت نتواند از مقاومت 8800 تومان عبور کند.

بنابراین کارکشن کرمان هنوز تکمیل نیست و یکی از دو سناریوی گفته شده در آپدیت سریع قبلی یا تحلیل فعلی برای این سهم محتمل است.

اگر قیمت کف جدیدی ثبت کند انتظار داریم این سهم از محدوده ی دی ماه وارد روند صعودی خود شود.

در صورت از دست رفتن کف کلیدی گفته شدهدر آپدیت قبلی ناحیه مهم بعدی 6000-5800 تومان می باشد.

انتظار داریم به صورت نرمال روند صعودی باقی مانده سقف جدیدی ثبت کند که پس از پایان این کارکشن با جزییات بیشتری به آن می پردازیم.

بازگشت بازارها به ماراتن رشد

بازگشت بازارها به ماراتن رشد

بازار سهام جهش شاخص بورس نماگر اصلی بورس اوراق و بهادار تهران در اولین روز معاملاتی هفته، پس از پشت سر گذاشتن یک هفته مثبت، جهش صعودی چشمگیری داشت. به طوری که شاخص کل پس از 9 روز نوسان در ابر کانال 2/ 1‌میلیون واحد و حمایت قوی از بازار، توانست بیشترین مقدار رشد روزانه خود را از 25 بهمن سال 99 معادل 49/ 3‌درصد رقم بزند. علاوه بر این پس از گذشت 24 روز خروج پول سهامداران خرد، روز شنبه بازار سهام شاهد 288‌میلیارد تومان ورود پول حقیقی‌‌‌ها بود. همچنین ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق تقدم) در روز یاد شده به بیش از 2‌هزار و 500‌میلیارد تومان صعود کرد. این افزایش‌‌‌های ناگهانی بازار طی روزها و هفته‌‌‌های گذشته بی‌‌‌سابقه بوده است. بنابراین کارشناسان معتقدند که احتمالی قوی وجود دارد که بازار برای روزهای آینده مملو از هیجانات مثبت حمایتی باشد. بازار سکه هیجان سکه برای صعود با توجه به افزایش‌‌‌های متداول نرخ دلار آزاد و بی‌‌‌تابی سکه امامی برای رشد، در نهایت این مسکوک روز شنبه از سقف قیمتی تاریخی خود عبور کرد. به طوری که سکه امامی روز یاد شده در قیمت 16‌میلیون و 680‌هزار تومان داد و ستد شد. به این ترتیب فاصله ارزش ذاتی و بازاری این سکه مجددا افزایش پیدا کرد. به این ترتیب حباب آن بار دیگر به محدوده بیش از 2‌میلیون و 300‌هزار تومان رسید. عده‌‌‌ای از تحلیلگران معتقدند که با توجه به فضای هیجانی صعودی قوی‌ای که در بازار ارز ایجاد شده، انتظار می‌رود این تمایلات کماکان در صورت باقی ماندن شرایط فعلی برای روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و شاهد رکوردزنی‌‌‌های بیشتری در این‌خصوص باشیم. در مقابل نیز گفته می‌شود که با توجه به وضعیت موجود دیر یا زود بازارساز دست به کار خواهد شد و شرایط را کنترل می‌کند. بازار طلای جهانی آینده مبهم یا درخشان طلا قیمت طلا در بازار جهانی به‌‌‌ دنبال کاهش شاخص دلار در روزهای معاملاتی هفته اخیر با تمایلات صعودی همراه بود. خبر افزایش نرخ بیکاری در آمریکا در ماه اکتبر احتمال آرام‌‌‌تر شدن روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیشتر کرد و باعث کاهش شاخص دلار و در نهایت رشد قیمت طلا شد. به طوری که این فلز گرانبها با رسیدن به سطح 1681 دلار در هر اونس توانست عملکرد مثبت 25/ 2درصدی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. به این ترتیب عده‌‌‌ای از تحلیلگران معتقدند در صورتی که گزارش تورم آمریکا که در هفته آینده منتشر می‌شود نشان از کاهش نرخ تورم داشته باشد، بهای طلا می‌تواند به سطوح 1700 دلار برسد. با توجه به اینکه کاهش قابل توجه دلار در هفته گذشته به رشد طلا کمک کرد؛ باید دید در هفته‌‌‌ جاری چه رویدادهایی برای فلز زرد رقم خواهد خورد. بازار اوراق مسکن مسکن در تحریم عرضه اوراق تسهیلات بانک مسکن مورد معامله در فرابورس روز شنبه را متعادل پشت سر گذاشتند. به طوری که در این میان نیز تسه 9912 با تغییرات محدودتری معادل 87/ 0‌درصد کاهش روز را به پایان رساند. به این ترتیب هر برگ از این اوراق روز گذشته با افت بیش از 800 تومان کار خود را در قیمت پایانی 98‌هزار و 367 تومان خاتمه داد. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که فشار رکود به بازار مسکن به حدی تشدید شده است که این روزها سازندگان برای گرفتن پروژه‌‌‌های جدید دست نگه داشته‌‌‌اند. بر این اساس با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن کشور گفته می‌شود که در شرایط ثبات اقتصادی امکان ورود سازندگان به بخش تولید مسکن فراهم می‌شود و ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی زمینه افزایش عرضه مسکن را فراهم خواهد کرد. بازار نفت مسیر صعودی هموار نفت قیمت هر بشکه نفت خام برنت با رسیدن به سطح 98 دلار و 57 سنت توانست برای سومین هفته متوالی عملکرد هفتگی افزایشی را معادل 92/ 2درصد ثبت کند. همچنین نفت وست‌تگزاس اینترمدییت نیز با قرارگیری در سطوح بالای 90 دلار در هر بشکه سومین عملکرد مثبت هفتگی خود را با 36/ 5درصد پشت سر گذاشت. بهای نفت عمدتا به دلیل نگرانی از کمبود عرضه رشد کرده است. از جمله علل رشد قیمت نفت نیز احتمال کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین و افزایش تقاضای این کشور است. همچنین با توجه به اینکه تحریم‌های ایالات‌متحده و متحدانش در G7 علیه نفت روسیه از ۵ دسامبر اجرایی می‌شود، انتظار می‌رود تا حد زیادی صادرات نفت روسیه کاهش یابد. تحریم‌های نفت خام روسیه، پایان عرضه ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، کاهش ارزش دلار و کاهش تولید اوپک‌پلاس، شرایط عالی برای قیمت‌های بالای نفت ایجاد می‌کند.

6 توصیه مهم برای مقابله با سرطان

رکنا: سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌و میر در بسیاری از جوامع است.

6 توصیه مهم برای مقابله با سرطان

به گزارش رکنا، نامش از قدیم الایام نحس و نامیمون بوده و شنیدن آن، تن هر انسانی را به خود می‌لرزاند! چهره‌های رنگ و رو رفته و نحیف بیماران مبتلا، دردهای طاقت فرسا و زجرآور، بی حالی و ضعف شدید و. جملگی تصویر تیره و تاری از بیماری سرطان و بیماران مبتلا به آن در اذهان افراد به جای گذاشته است.

سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌و میر در بسیاری از جوامع است. در این گزارش نگاه دقیق‌تری داریم به آنچه باعث می‌شود که یک سلول طبیعی سرطانی شود و مروری داریم بر اینکه چه کارهایی می‌توانید انجام دهید تا احتمال سرطان برای خودتان را کاهش دهید. در گزارش پیش رو به شما این آگاهی را می‌دهیم تا بتوانید با رعایت برخی نکات، ابتلا به سرطان را به حداقل برسانید.

سلول سرطانی چیست؟

پیش از بررسی جنبه‌های مختلف سلول‌های سرطانی بهتر است در همین ابتدا ببینیم که اصلاً سلول سرطانی چیست؟ یک سلول معمولی و سالم دارای چرخۀ حیات رشد، تقسیم و مرگ است؛ در حالی که سلول سرطانی یک سلول غیرطبیعی است که این چرخه را دنبال نمی‌کند.

سلول‌های سرطانی به‌ نکات معامله گری در بازار سرمایه جای اینکه طبق چرخۀ حیات خود از بین بروند، سلول‌های غیرطبیعی بیشتری را تکثیر می‌کنند که می‌توانند در بافت مجاور پراکنده شوند. همچنین، آنها می‌توانند از طریق خون و سیستم لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش یابند.

آیا همۀ افراد سلول‌های سرطانی در بدن خود دارند؟

خیر، همۀ ما سلول‌های سرطانی در بدن نداریم. بدن ما دائماً سلول‌های جدید تولید می‌کند،اما برخی از آنها احتمال دارد سرطانی شوند. در هر لحظه، ممکن است سلول‌هایی تولید کنیم که DNA آنها آسیب‌ دیده‌اند؛ اما به معنی این نیست که سرنوشت آنها سرطانی‌ شدن است.

بیشتر اوقات سلول‌های دارای DNA آسیب‌دیده یا خود را ترمیم می‌کنند یا به واسطۀ مرگ سلولی از بین می‌روند. احتمال ابتلا به سرطان فقط در شرایطی وجود دارد که هیچ‌یک از این موارد اتفاق نیفتد.

تفاوت سلول سرطانی با سلول سالم در چیست؟

می‌توان گفت سلول‌های طبیعی از دستورات بدن پیروی می‌کنند، اما سلول‌های سرطانی پیروی نمی‌کنند و این مهم‌ترین تفاوت سلول سرطانی با سلول سالم است. سلول‌های طبیعی فقط درصورتی‌ که نیاز به جایگزینی سلول‌های آسیب‌دیده یا پیر باشد، رشد می‌کنند و تقسیم می‌شوند.

سلول‌های بالغ عملکردهای تخصصی دارند؛هنگامی که آنها هدف خود را محقق کنند، می‌میرند و چرخۀ حیات خود را تکمیل می‌کنند.

چگونه یک سلول سرطانی می‌‌شود؟

پاسخ این سؤال که چگونه یک سلول سرطانی می ‌شود قدری پیچیده است. فرایندهای مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا یک سلول از چرخۀ طبیعی خود خارج شود و به اصطلاح سرطانی شود.

سلول‌های سرطانی ژن‌های جهش‌ یافته دارند و نسبت به سلول‌های طبیعی عملکرد تخصصی کمتری دارند. سلول‌های سرطانی از روال معمولی همیشگی پیروی نمی‌کنند. آنها چه نیاز باشد یا نباشد، رشد می‌کنند و تقسیم می‌شوند و زمانی که باید از بین بروند، نمی‌میرند. این گونه رشد، رشد خارج از کنترل است و حتی شکل سلول سرطانی با سلول نرمال متفاوت می‌شود.

سلول‌های سرطانی می‌توانند بر رفتار سلول‌های طبیعی تأثیر بگذارند که سبب پیچیده‌شدن مشکل می‌شود. آنها می‌توانند سلول‌های سالم اطراف خود را وادار به ایجاد رگ‌های خونی جدید کنند تا با تأمین مواد مغذی تومورهای سرطانی را محافظت کنند.

سلول‌های سرطانی اغلب می‌توانند، با مهار سلول‌های ایمن از تمایز سلول‌های سرطانی از سلول‌های سالم، از سیستم ایمنی بگریزند.

سرطان به چند طریق در بدن گسترش می‌یابد؟

سلول‌های سرطانی با جمع‌شدن، تشکیل تومور می‌دهند و به بافت اطراف گسترش می‌یابند. همچنین، این سلول‌ها می‌توانند جدا شوند و به سایر نقاط بدن منتشر شوند.

یکی از راه‌های انتشار سرطان در بدن انتشار موضعی است؛ یعنی تومور در آن مکانی که قرار دارد رشد می‌کند و در همان مکان بزرگ‌ شده و گسترش می‌یابد. راه دیگری که سرطان در بدن گسترش می‌یابد خون و جریان لنف است.

در این حالت سلول سرطانی وارد جریان خون یا لنف شده و در جایی دیگر از بدن کاشته می‌شود و در آنجا مجدداً شروع به رشد می‌کند.

سلول‌های خوش‌خیم و بدخیم چه تفاوتی با هم دارند؟

تفاوت بزرگی بین سلول‌های خوش‌خیم و بدخیم وجود دارد. سلول‌های خوش‌ خیم غیرسرطانی هستند. آنها گاهی اوقات بیش‌ از حد تولید می‌کنند و تومور تشکیل می‌دهند؛ اما، توانایی گسترش به بافت‌های دیگر را ندارند.

آنها معمولاً تهدیدکننده حیات نیستند؛ اما در صورتی‌ که بسیار بزرگ شوند یا به اندامی فشار وارد کنند، ممکن است تهدید کننده حیات باشند. برای مثالیک تومور خوش‌خیم مغز می‌تواند خطرناک باشد.

هنگامی که یک تومور خوش‌خیم برداشته می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که دوباره رشد کند. از آنجا که سلول‌های خوش‌خیم گسترش نمی‌یابند، نیازی به درمان برای جلوگیری از بازگشت سلول‌های خوش‌خیم وجود ندارد.

سلول‌های بدخیم سرطانی و بالقوه تهدید کنندۀ حیات هستند. آنها توانایی گسترش به بافت‌های مجاور و سراسر بدن را دارند.

هنگامی که یک تومور بدخیم برداشته می‌شود، هر سلول باقی‌مانده می‌تواند منجربه رشد جدید شود. به همین دلیل است که سرطان اغلب نیاز به درمان اضافی مانند شیمی‌درمانی، ایمونوتراپی و پرتودرمانی دارد تا سلول‌های سرطانی در سراسر بدن به دقت جست‌وجو و محو شوند.

سلول سرطانی زیر میکروسکوپ

یکی از ویژگی‌های سلول‌های سرطانی که از آن برای تشخیص سرطان استفاده می‌کنند، شکل سلول سرطانی است. سلول سرطانی زیر میکروسکوپ اغلب ویژگی‌هایی دارد که سلول سالم ندارد. معمولاً وقتی که پزشک شک به بودن تومور دارد از ناحیۀ تومور نمونه‌برداری می‌کند و این نمونه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود.

متخصص پاتولوژیست در آزمایشگاه شکل سلول سرطانی زیر میکروسکوپ را بررسی می‌کند و در صورتی‌ که معیارهای سرطانی‌بودن را داشته باشد تشخیص سرطان داده می‌شود.

چه چیزی باعث سرطان می‌شود؟

سرطان با DNA آسیب‌دیده مرتبط است. علت ۵ تا ۱۰ درصد تمام سرطان‌ها ارث‌بردن ژن جهش‌یافته است. داشتن یکی از این جهش‌های ژنتیکی خطر گسترش سرطان را افزایش می‌دهد؛ اما به این معنی نیست که حتماً اتفاق بیفتد. جهش‌های ژنتیکی از طریق عوامل دیگر نیز ایجاد می‌شوند، از جمله :

مواد شیمیایی موجود در دود تنباکو

اشعه ماوراءبنفش (UV) ناشی از خورشید یا تخت‌های برنزه‌کننده

قرار گرفتن در معرض اشعه، از جمله درمان با اشعه ( پرتودرمانی )

رژیم غذایی ضعیف شامل مصرف زیاد گوشت‌های فرآوری‌شده

تحرک‌ نداشتن جسمی

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مانند رادون، سرب و آزبست و عفونت‌هایی مانند ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) و هپاتیت.

دلیل دقیق گسترش سرطان در بدن فرد همیشه نمی‌تواند مشخص شود. ترکیبی از عوامل ممکن است در شروع سرطان نقش داشته باشند. هنگامی که سلولی جهش داشته باشد، به هر سلولی که تولید می‌کند انتقال می‌یابد.

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

شما نمی‌توانید خطر ابتلا به سرطان را کاملاً حذف کنید؛ اما اقداماتی وجود دارند که می‌توانید برای کاهش خطر انجام دهید.

۱.از دخانیات شامل سیگار و محصولات دخانی بدون دود خودداری کنید.

۲.برخی از غربالگری‌ها، مانند پاپ اسمیر (غربالگری برای تشخیص سرطان دهانه رحم) و کولونوسکوپی (غربالگری برای تشخیص سرطان روده) می‌توانند سلول‌های غیرطبیعی را قبل از اینکه فرصت تبدیل به سرطانی‌شدن داشته باشند تشخیص دهند.

غربالگری‌های دیگر مانند ماموگرافی (غربالگری برای تشخیص سرطان پستان) می‌تواند سلول‌های سرطانی موضعی را قبل از اینکه شروع به گسترش یابند تشخیص دهند.

۳.از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنید. با پوشاندن پوست و استفاده از ضد آفتاب طیف گسترده با SPF (فاکتور محافظت از نور خورشید) حداقل ۳۰ از پرتوهای ماوراءبنفش خودداری کنید. سعی کنید از صرف وقت در زیر نور آفتاب در وسط روز خودداری کنید و از تخت‌های برنزه‎ کننده یا لامپ‌های خورشیدی استفاده نکنید.

۴. یک رژیم سالم و متعادل را دنبال کنید. سعی کنید مقدار زیادی سبزیجات، میوه و غلات کامل را در رژیم غذایی خود بگنجانید. مصرف غذاهای فراوری‌شده، قندها، گوشت قرمز و گوشت‌های فراوری‌شده را محدود کنید.

۵. ورزش کنید. نداشتن تحرک جسمی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.تلاش کنید حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش متعادل یا ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هفته انجام دهید.

۶. ویروس پاپیلوم انسانی (نکات معامله گری در بازار سرمایه HPV) یک عفونت آمیزشی است که از طریق تماس پوست با پوست منتقل می‌شود که می‌تواند باعث سرطان‌های دهانه رحم، دستگاه تناسلی و سر و گردن شود.

همۀ ما سلول‌های سرطانی در بدن خود نداریم. تعداد معین سلول‌هایی که بدن شما دائماً ایجاد می‌کند به این معنی است که همیشه این احتمال وجود دارد که برخی از آنها آسیب ببینند. حتی پس از آن، این سلول‌های آسیب‌دیده لزوماً به سرطان تبدیل نخواهند شد.

سرطان معمولاً از آسیب به DNA به واسطۀ جهش‌های ژنتیکی ارثی یا چیزی که در زندگی روزمره در معرض آن قرار می‌گیرید ناشی می‌شود.

شما نمی‌توانید جهش‌های ژنتیکی را کنترل کنید؛ اما برخی تغییرات در سبک زندگی می‌توانند به کاهش خطر گسترش سرطان، از جمله انجام‌ دادن غربالگری‌های خاص سرطان برای متوقف‌کردن بیماری، قبل از شروع آن کمک کنند.

نکات معامله گری در بازار سرمایه حساب بانکی با هزار تراکنش واریزی ۳۵ میلیارد تومان هم ممکن است تجاری نباشد/ نگرانی رئیس کل بانک مرکزی از مراجعه مردم به بانک‌ها برای معرفی حساب شخصی به نام تجاری! / حساب بانکی بورسی‌ها هم تجاری است؟

صالح آبادی گفت: ما اکنون این نگرانی را داریم که فردی با وجود فعالیت غیر تجاری برای بهره منده از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای حساب‌های تجاری، نام خود را تجاری معرفی کند، چون در عین عدم پرداخت مالیات از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای حساب‌های تجاری هم استفاده می‌کند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه هم اکنون فرایند ساماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی دیگر از تکالیف بانک مرکزی در حوزه تقویت حکمرانی ریال تکمیل شده است، گفت: امروز تمامی ۸.۵ میلیون کارتخوان فعال موجود در کشور شناسنامه دار هستند و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور وجود ندارد و برای تمامی این کارتخوان های فعال در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکیل شده است و کارتخوان هایی که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل نبودند غیر فعال شدند.

وی افزود: با این اقدام بخش مهمی از فرایند تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری عملا اجرایی شد و مراحل پایایانی خود را پیموده است. لذا عمده بحث تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری با اتصال کارت خوان ها به سامانه سازمان امور مالیاتی در یک سال گذشته انجام شد و حساب های بسیار کمی خارج از این مجموعه هستند که شاید از هر یکهزار نفر، حداکثر دو یا سه نفر را مشمول بشود.

صالح آبادی تاکید نکات معامله گری در بازار سرمایه کرد: برخی موارد هم مطرح شد که هر صد تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست، بلکه نشانه است و امکان دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، ولی حساب وی تجاری محسوب نشود، چون امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد؛ به طور مثال، فردی روزانه دهها بار برای خرید مایحتاج روزانه اقدام یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می کند و یا مثلا فردی خانه مسکونی اش را می فروشد و ۵‌ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

وی تاکید کرد: اینکه گفته شد صد تراکنش و ۳۵ میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شرط باشد ولی فرد کار تجاری نمی کند بنابراین باز هم مشمول نخواهد بود، لذا از هر هزار نفر شاید دو یا سه نفر مشمول شوند.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: فعالیت تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می شود و معامله انجام می دهد؛ این فرایند تجاری محسوب می شود و لذا فعالیت هایی نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد بود؛ ضمن آنکه هم اکنون حتی در مورد کارتخوان ها نیز یکسری از کارتخوان ها تجاری نیستند.

وی افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشخیص خود، به فعالیت تجاری مشغول است، این دو شرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان دو شرط اولیه است؛ لذا این امکان وجود دارد فردی تا یک‌هزار تراکنش واریز به حساب حتی به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری نیست؛ خب منعی ندارد. اما کسی که براساس بررسی های خودش نشان می دهد که کار تجاری انجام می دهد، می تواند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی و ارائه مستندات به سیستم بانکی معرفی و از مزایای فعالیت تجاری خود بهره مند شود.

صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس همان گونه که کارتخوان ها شناسنامه دار شدند، افزود: این حساب های تجاری هم شناسنامه دار و از مزایای این حساب تجار بهره مند می شوند، مزایایی همچون سقف جابجایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیر تجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی به دیگر مزیت های حساب های تجاری پرداخت و گفت: برای اعطای صدور دسته چک جدید به صاحبان حسابهای تجاری معافیت های بیشتری در زمینه بازگشت تعداد برگه های دسته چک به بانک در نظر گرفته شده است. همچنین صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیر حضوری، لغو محدویت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری برای استفاده کنندگان از حسابهای جاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جزئیات دیگر در مورد مسائلی همچون تبعات عملیات تجاری با استفاده از حساب غیر تجاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی خواهد شد ضمن اینکه این فرایند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت به عمل آید که در حق هیچ کس اجحاف شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر حتی با وجود شناسنامه دار شدن دستگاه های کارت خوان فرایند اتصال آنها به سامانه مالیاتی کاری زمان بر است و تا تکمیل پرونده های مالیاتی فرصت زمانی قابل توجهی در نظر گرفته شده است، افزود: هیچ اطلاعات بانکی از سوی بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد، بلکه فردی که فعالیت تجاری دارد، باید پس از اعلام رسمی،با مراجعه به سازمان امور مالیاتی حساب تجاری خود را معرفی کند. دو شرط ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان مبلغ واریزی صرفا یک نشانه اولیه از کار تجاری است و این امکان وجود دارد که فردی با وجود داشتن این دو شرط به دلیل عدم فعالیت تجاری مشمول نباشد و این خود فرد است که باید به این نتیجه برسد که فعالیت تجاری انجام می دهد.

وی افزود: برخی فعالیت ها همچون خرید و فروش در بورس، فعالیت تجاری محسوب نمی شود و نیاز به ارائه مستندات هم نیست، چون فعالان بورس فرایند کاری شفافی دارند و فعالان بورسی در بخش خرید، معاف از مالیات است و در بخش فروش هم نیم درصد مالیات را پرداخت کرده است.

صالح آبادی تاکید کرد: نکته بعدی در زمینه تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری اینکه مبنای عمل بر اساس کد ملی است، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنای معیار برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حسابهای فرد خواهد بود. ضمن آنکه ما اکنون این نگرانی را داریم که فردی با وجود فعالیت غیر تجاری برای بهره مندی از مشوق های در نظر گرفته شده برای حساب های تجاری نام خود را تجاری معرفی کند، چون در عین عدم پرداخت مالیات از مشوق های در نظر گرفته شده برای حساب های تجاری هم استفاده می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.