ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟


بزرگ‌ترین سهام بورس رونمایی شد /فولاد جا ماند

در پایان فروردین امسال و با صعود شاخص کل بورس تهران به کانال 1.5 میلیون تومانی، ارزش بازار سهام به 6 تریلیون تومان (6000 هزار میلیارد تومان) رسید. همزمان با رشد ارزش بازار، فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) نیز بار دیگر به ارزشمندترین سهام بورس پایتخت تبدیل شد. پیش از این فولاد (فولاد مبارکه) جایگرین فارس شده.

در پایان فروردین امسال و با صعود شاخص کل بورس تهران به کانال 1.5 میلیون تومانی، ارزش بازار سهام به 6 تریلیون تومان (6000 هزار میلیارد تومان) رسید. همزمان با رشد ارزش بازار، فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) نیز بار دیگر به ارزشمندترین سهام بورس پایتخت تبدیل شد. پیش از این فولاد (فولاد مبارکه) جایگرین فارس شده بود اما فارس در سال جدید جایگاه باارزش‌ترین نماد بازار سهام را پس گرفت.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها و صنایع

پس از فارس و فولاد، فملی و میدکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند و پس از آن‌ها کگل، کچاد، شستا، مارون، بپاس و وامید در رده‌های بعدی قرار دارند.

در بورس و فرابورس گروه محصولات شیمیایی بیشترین ارزش بازار را دارد. در بورس، پس از محصولات شیمیایی، گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش بازار را دارد و پس از آن گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای قرار دارند.

در فرابورس نیز پس از صنعت محصولات شیمیایی، بیشترین ارزش بازار به گروه‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، استخراج کانه‌های فلزی، سرمایه‌گذاری‌ها و فلزات اساسی اختصاص دارد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام

با ارزش‌ترین شرکت‌ بورسی بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. پس از شستا فولاد در رتبه‌ دوم قرار دارد و شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) رتبه سوم را دارد. فارس، وبملت، وسرضوی، کگل، کچاد، شبندر و شپنا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی

اگر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را بر اساس ارزش روز دارائی‌ها رتبه‌بندی کنیم، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدر قرار می‌گیرند. 5 نماد بانکی وبملت (بانک ملت)، وبصادر (بانک صادرات)، وتجارت (بانک تجارت)، وپاسار (ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ بانک پاسارگاد) و وپارس (بانک پارسیان) بیشترین ارزش روز دارائی‌ها را در میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارند.

بزرگ‌ترین سهام بورس رونمایی شد /فولاد جا ماند

در پایان فروردین امسال و با صعود شاخص کل بورس تهران به کانال 1.5 میلیون تومانی، ارزش بازار سهام به 6 تریلیون تومان (6000 هزار میلیارد تومان) رسید. همزمان با رشد ارزش بازار، فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) نیز بار دیگر به ارزشمندترین سهام بورس پایتخت تبدیل شد. پیش از این فولاد (فولاد مبارکه) جایگرین فارس شده.

در پایان فروردین امسال و با صعود شاخص کل بورس تهران به کانال 1.5 میلیون تومانی، ارزش بازار سهام به 6 تریلیون تومان (6000 هزار میلیارد تومان) رسید. همزمان با رشد ارزش بازار، فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) نیز بار دیگر به ارزشمندترین سهام بورس پایتخت تبدیل شد. پیش از این فولاد (فولاد مبارکه) جایگرین فارس شده بود اما فارس در سال ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ جدید جایگاه باارزش‌ترین نماد بازار سهام را پس گرفت.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها و صنایع

پس از فارس و فولاد، فملی و میدکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند و پس از آن‌ها کگل، کچاد، شستا، مارون، بپاس و وامید در رده‌های بعدی قرار دارند.

در بورس و فرابورس گروه محصولات شیمیایی بیشترین ارزش بازار را دارد. در بورس، پس از محصولات شیمیایی، گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش بازار را دارد و پس از آن گروه‌های ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ استخراج کانه‌های فلزی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای قرار دارند.

در فرابورس نیز پس از صنعت محصولات شیمیایی، بیشترین ارزش بازار به گروه‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، استخراج کانه‌های فلزی، سرمایه‌گذاری‌ها و فلزات اساسی اختصاص دارد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام

با ارزش‌ترین شرکت‌ بورسی بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. پس از شستا فولاد در رتبه‌ دوم قرار دارد و شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) رتبه سوم را دارد. فارس، وبملت، وسرضوی، کگل، کچاد، شبندر و شپنا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی

اگر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را بر اساس ارزش روز دارائی‌ها رتبه‌بندی کنیم، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدر قرار می‌گیرند. 5 نماد بانکی وبملت (بانک ملت)، وبصادر (بانک صادرات)، وتجارت (بانک تجارت)، وپاسار (بانک پاسارگاد) و وپارس (بانک پارسیان) بیشترین ارزش روز دارائی‌ها را در میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارند.

فارس با ارزش‌ترین سهام بورس شد /فولاد و فملی عقب افتادند

بازار سرمایه

فارس بزرگترین شرکت بورس تهران است. پس از فارس، فولاد بیشترین ارزش بازاری را دارد و فملی در رتبه سوم قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، در پایان فروردین امسال و با صعود شاخص کل بورس تهران به کانال ۱٫۵ میلیون تومانی، ارزش بازار سهام به شش تریلیون تومان (۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان) رسید. همزمان با رشد ارزش بازار، فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) نیز بار دیگر به ارزشمندترین سهام بورس پایتخت تبدیل شد. پیش از این فولاد (فولاد مبارکه) جایگرین فارس شده بود اما فارس در سال جدید جایگاه باارزش‌ترین نماد بازار سهام را پس گرفت.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها و صنایع

پس ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ از فارس و فولاد، فملی و میدکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند و پس از آن‌ها کگل، کچاد، شستا، مارون، بپاس و وامید در رده‌های بعدی قرار دارند.

در بورس و فرابورس گروه محصولات شیمیایی بیشترین ارزش بازار را دارد. در بورس، پس از محصولات شیمیایی، گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش بازار را دارد و پس از آن گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای قرار دارند.

در فرابورس نیز پس از صنعت محصولات شیمیایی، بیشترین ارزش بازار به گروه‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، استخراج کانه‌های فلزی، سرمایه‌گذاری‌ها و فلزات اساسی اختصاص دارد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام

با ارزش‌ترین شرکت‌ بورسی بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. پس از شستا فولاد در رتبه‌ دوم قرار دارد و شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) رتبه سوم را دارد. فارس، وبملت، وسرضوی، کگل، کچاد، شبندر و شپنا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی

اگر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را بر اساس ارزش روز دارائی‌ها رتبه‌بندی کنیم، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدر قرار می‌گیرند. ۵ نماد بانکی وبملت (بانک ملت)، وبصادر (بانک صادرات)، وتجارت (بانک تجارت)، وپاسار (بانک پاسارگاد) و وپارس (بانک پارسیان) بیشترین ارزش روز دارائی‌ها را در میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارند.

«آرامکو» از «اپل» پیش افتاد

«آرامکو» از «اپل» پیش افتاد

تا چندی قبل، اپل ارزشمندترین شرکت جهان بود اما امروز این جایگاه را از دست داده است.

صدای بورس- حبیب علیزاده؛ از ماه می ۲۰۲۲ شرکت ملی نفت و گاز عربستان سعودی معروف به «آرامکو» با پشت سر گذاشتن «اپل» غول فناوری به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل شده است.

در حال حاضر ارزش بازار این شرکت به ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس اعلام سایت companiesmarketcap، امروز آرامکو بزرگترین شرکت جهان بر اساس ارزش بازار است. در سال ۲۰۱۹ ارزش بازار آرامکو یک هزار و ۸۸۰ میلیارد دلار بود. این رقم در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به دو هزار و ۵۳ میلیارد دلار و یک هزار ۹۰۸ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۲۰۲۲ با بیش از ۲۵ درصد رشد به ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد دلار رسیده است.

شرکت اپل که سال ها عنوان ارزشمندترین شرکت جهان را در اختیار داشت، امروز به رتبه دوم تنزل پیدا کرده و ارزش بازار آن ۲ هزار و ۲۹۵ میلیارد دلار است. اپل، شرکت فناوری توسعه دهنده نرم افزار وسخت افزار و تولیدکننده رایانه، گوشی تلفن همراه و کالاهای الکترونیک مصرفی است.

10 شرکت ارزشمند جهان کدامند؟

در روزهای اخیر خبرهای زیادی در مورد شرکت تسلا و مدیر عامل آن، ایلان ماسک شنیده می‌شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این شرکت از نظر ارزش هفتیمن شرکت ارزشمند دنیا است. اما چه شرکت‌هایی از آن بالاترند و در صدر فهرست ارزشمندترین شرکت‌های دنیا قرار گرفته‌اند؟ در ادامه به بررسی این موضوع و جایگاه غول‌های فناوری و سرمایه گذاری، از بیل گیتس گرفته تا وارن بافت می‌پردازیم.

اپل، برترین شرکت جهان

شاید برایتان جالب باشد که بدانید برترین و ارزشمندترین شرکت جهان نه شرکت‌های نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس هستند و نه سرمایه گذاران سنتی. این افتخار در دست یکی از شرکت‌های مهم فناوری در جهان قرار دارد. اپل ارزشمندترین شرکت‌ جهان است. این شرکت در حال حاضر حدود 2.3 هزار میلیارد دلار ارزش دارد. این نکته هم ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ شاید برایتان جالب باشد که تنها 20 سال قبل، ارزش این شرکت فقط 7.5 میلیارد دلار بود. اما ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ در طول دو دهه، ارزش آن توانسته بیش از 306 برابر شود!

آرامکو سعودی و مایکروسافت در رتبه‌های دوم و سوم

در رده دوم ارزشمندترین شرکت‌های جهان سعودی آرامکو قرار دارد. این شرکت نفتی متعلق به عربستان سعودی، ارزشی در حدود 2 هزار میلیارد دلار دارد و ارزش آن به نفت استخراج و صادر شده ار این کشور مرتبط است. در رده سوم شرکت‌های ارزشمند جهان نیز مایکروسافت قرار دارد. ارزش بازاری این شرکت عظیم فناوری، 1.83 هزار میلیارد دلار است. موسسان این شرکت نیز چهره‌های سرشناسی هستند که حتما نام آنها را شنیده‌اید. بیل گیتس و پل آلن این شرکت را بنیان گذاشتند. اما جالب است بدانید ارزش این شرکت دو دهه پیش تنها حدود 326 میلیارد دلار بود.

آمازون، آلفابت و تنسنت؛ چهارم تا ششم

نگاهی به سایر شرکت‌های ارزشمند جهان حاکی از این است که آمازون با ارزش 1.67 هزار میلیارد دلار، آلفابت با 1.41 هزار میلیارد دلار و تنسنت با 930 میلیارد دلار جای گرفته‌اند. مدیرعامل شرکت آمازون، جف بزوس، در روزهای اخیر کنار رفت تا به گفته خود وقت و انرژی لازم برای تمرکز بر فعالیت‌های دیگرش را پیدا کند. آلفابت نیز شرکت مادر گوگل است و یکی از مهمترین شرکت‌های فناوری جهان محسوب می‌شود. شرکت تنسنت هلدینگ بزرگی است که خدماتی مانند شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گروهی، تجارت الکترونیک، خدمات مرتبط با اینترنت و بازی ارائه می‌دهد.

تسلا، فیسبوک و علی بابا در رتبه‌های بعدی

شرکت تسلا با مدیرعامل پر حاشیه‌اش برای بسیاری شناخته شده است. این شرکت در حال حاضر ارزشی حدود 808 میلیارد دلار دارد و در جایگاه هفتمین شرکت ارزشمند جهان جای گرفته است. فیسبوک با حدود 777 میلیارد دلار و علی بابا با 723 میلیارد دلار در رتبه‌های هشتم و نهم جدول ارزشمندترین شرکت‌های جهان قرار دارند.

خروج شرکت وارن بافت از 10 شرکت ارزشمند جهان

آخرین شرکت ارزشمند در فهرست 10 تایی موجود، شرکت تی‌اس‌ام‌سی است. این شرکت تایوانی با ارزش بازار 593 میلیارد دلار به تولید نیمه رساناها اختصاص دارد. نکته جالب اینجاست که شرکت وارن بافت، غول سرمایه گذاری معروف، در میان 10 شرکت ارزشمند جهان دیده نمی‌شود. شرکت برکشایر هاتاوی با ارزش ارزشمندترین بورس سهام جهان چیست؟ بازار حدود 556 میلیارد دلار، در رده یازدهم ارزشمندترین شرکت‌های جهان جای گرفته است.

جمع‌بندی

نکته قابل توجه در میان ارزشمندترین شرکت‌های جهان، اهمیت و سهم شرکت‌های فناوری در این رده‌بندی است. شرکت‌های فناوری در اقتصاد امروز جهان نقش پررنگی دارند و باید برای آینده کشورها به دقت مورد بررسی قرار گیرند. در واقع، این شرکت‌ها راهی به سوی آینده هستند. به همین دلیل هم هر کشوری باید امکان رشد چنین شرکت‌هایی را فراهم آورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.