چگونه در اروپا سرمایه گذاری کنیم؟


چگونه میتوان به پناهندگی درخواست کرد

در صورتیکه شما میخواهید به پناهندگی در کشور سوئد درخواست کنید شما نیاز به رفتن به نمایندگی مهاجرت بمظور تسلیمی درخواست خویش دارید. این ناممکن هست که قبل از رسیدن به سوئد درخواست کنید.

 • አማርኛ (amhariska)
 • العربية (arabiska)
 • ب ه سۆرانی (sorani)
 • English (engelska)
 • Español (spanska)
 • پارسی (persiska)
 • Français (franska)
 • Kurmancî (kurmandji)
 • پښتو (pashto)
 • Русский (ryska)
 • Af soomaali (somaliska)
 • Swedish (svenska)
 • ትግርኛ (tigrinska)
 • Türkçe (turkiska)

گر شما با پولیس سرحدی در هنگام داخل شدن به کشور سوئد مقابل میشوید شما باید به آنها بگویید که شما میخواهید به پنهاندگی درخواست کنید. پولیس های سرحدی، بطور مثال، در مناطق کنترول پاسپورت در میدان هوایی بین المللی، در ترمینال های کشتی و خط آهن و موتر های مسافربری که به سوئد وارد میشوند، وجود دارد. پولیس سرحدی از شما بعضی سوال های را پرسان خواهد کرد و سپس شما را به نمایندگی مهاجرت، جاییکه شما درخواست خود را تسلیم میکنید، راجع خواهد کرد.

اگر شما هم اکنون در سویدن قرار دارید باید خود تان اقدام نموده با ادارهٔ امور مهاجرت ارتباط بگیرید. شما می توانید در یکی از بخش های درخواستی واقع گوتنبرگ، یا استوکهلم به درخواست پناهندگی بپردازید.

نمایندگی مهاجرت درخواست شما را ثبت خواهد کرد

هنگامیکه شما درخواست به پناهندگی میکنید شما باید در مورد خود، در مورد اینکه چرا میخواهید به پناهندگی درخواست کنید، و چگونه به سوئد آمده اید معلومات دهید.

شما باید خود را معرفی کنید

درصورتیکه شما پاسپورت یا کدام مدرک هویت داشته باشید شما باید بخاطر ثابت کردن هویت خویش به آنها تسلیم کنید: اسم شما چیست، تاریخ تولد شما، و شهروند کدام کشور هستید. این ضروری میباشد که شما هویت خود را بمنظور اینکه نمایندگی مهاجرت تصمیم درست بگیرد واضح سازید.

در صورتیکه شما قادر به فراهم نمودن مدرک برای هویت نمیباشید شما باید از راه های دیگر هویت خود را ثابت سازید. متیوانید، بطور مثال، با استفاده از کارت تولد، مدرک ثبت نام نظامی فامیلی، ویا نکاح خط ثابت سازید. این گونه مدارک به تنهایی هویت شما را ثابت کرده نمیتوانند، اما بعضی اوقات بعضی مکتوب ها با هم دیگر قابل قبول برای ثابت کردن هویت شما میباشند.

نمایندگی مهاجرت شما را منحیث پناهجو با استفاده از اسم و دیگر معلومات شما در مدارک هویت شما ثبت خواهد کرد. به این معنی است، بطور مثال، اینکه اشخاص با تغییر جنسیت با نام و جنس که در وقت تولد تعیین شده ثبت خواهند شد. متاسفانه، قوانین سوئد ما را اجازه نمیدهد که شما را به یک نام دیگر ثبت کنیم، اما اگر شما میخواهید که اسم و یا ضمیر دیگر داشته باشید باید به ما اطلاع دهید، و ما این را در یادداشت درج خواهیم کرد. همچنان نظر خوب خواهد بود اگر اینکه شما در این مرحله به ما یادآور شوید که شما نیاز به ترجمان، مشاور و یا محقق با جنس خاص دارید، و یا اگر نمیخواهید که یک اطاق را با دیگر پناجویان با جنس خاص شریک سازید.

عکس و نشان انگشت شما گرفته خواهد شد

هنگامیکه شما به پناهندگی درخواست میکنید، عکس و نشان انگشت شما گرفته خواهد شد. عکس شما در ثبت نام نمایندگی مهاجرت درج خواهد شد شد و در کارت پناهجو که منحیث این که شما پناهجود شناخته شودید دریافت میکنید، استفاده خواهد شد. اطفال زیر سن شش سالگی نیاز به نشان انگشت ندارند.

نشان انگشت بخاطر چک کردن این که شما به پناهندگی در دیگر کشور های شنگن درخواست کرده اید یا خیر و یا اگر اجازه اقامت در کشور های شنگن داشته باشید، استفاده خواهد شد. در صورتیکه نشان انگشت نشان چگونه در اروپا سرمایه گذاری کنیم؟ دهد که شما در دیگر کشور در راه شما به سوئد ثبت نام شده اید، ویا اینکه شما به پناهندگی در دیگر کشور درخواست کرده باشید، نمایندگی مهاجرت مشخص خواهد کرد که کدام کشور باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. بخاطر مشخص ساختن این کار، مقررارت دولبین اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد.

چک نشان انگشت برای اطفال زیر سن 14 صورت نمیگیرد.

مصاحبه برای درخواستی

هنگامیکه شما عکس و نشان انگشت خود را تسلیم نمودید شما با تحقیق کننده باید ملاقات کنید. با کمک یک ترجمان شما خود را معرفی خواهید کرد، دلیل ترک گفتن کشور خود را خواهید گفت و اینکه چگونه به سوئد آمده اید. همچنان در باره فامیل و صحت شما پرسیده خواهد شد.

در صورتیکه شما معیوب میباشید، یعنی توانایی کاسته شده فزیکی، روانی و فکری میداشته باشید، شما باید به نمایندگی مهاجرت یادآور شوید. در صورتیکه معیوبیت شما در صحبت کردن شما با نمایندگی مهاجرت در هنگام درخواستی به پناهندگی مشکل ایجاد میکند، شما حق کمک را دارید. شما حق جای بودوباش که شامل نیازمندی های شما میباشد دارید.

به شما معلومات در رابطه به پروسه پناهندگی فراهم خواهد شد- که مرحله بعدی چی میباشد و شما چی نیاز خواهید داشت. همچنان شما معلومات در مورد مسایل عملی مانند حقوق شما در محل بودوباش، حمایت اقتصادی، مراقبت صحی، و تحصیلات برای اطفال شما فراهم خواهد شد.

در قدم اول شما باید خود را در هنگام که شما به تصمیم منتظر میباشید حمایت اقتصادی کنید. در صورتیکه شما پول دریافت نمیکنید و دیگر خدمات نمیداشته باشید، شما میتوانید به حمایت اقتصادی از طرف نمایندگی مهاجرت درخواست کنید.

بعدً شما به تحقیقات پناهندگی خواسته خواهید شد که شما به ما در مورد اینکه چرا شما فرار کرده اید و چی فکر میکنید که اگر دوباره برگردید معلومات خواهید داد.

درخواست های آشکاراً بی بنیاد

واضح است که جای دیگر نیست که به شما پناهندگی فراهم کند، تحقیق کننده واضح خواهد کرد که نمایندگی مهاجرت دلایل شما را به پناهندگی در نظر نمیگیرد، و یک تصمیم در مدت چند هفته اتخاذ خواهد شد. در صورتیکه شما هیچ دلیل معتبر به پناهندگی نداشته باشید، شما یک چگونه در اروپا سرمایه گذاری کنیم؟ تصمیم به رد دخولی با اجراات موثر فوری دریافت خواهید کرد.

بعد از تسلیمی درخواستی شما

یک تحقیق کننده تمام مکتوب های شما را، چی چیز های که به نمایندگی مهاجرت گفته اید، و نشان انگشت شما چی نتیجه دارد را بررسی خواهد کرد. تحقیق کننده بر اساس معلومات فراهم شده تصمیم به تمدید تحقیقات ضرورت در پرونده شما خواهد گرفت. تمام درخواست ها مختلف بوده و از این لحاظ نیاز به میزان تحقیقات مختلف دارد.

تحقیق کننده درخواستی شما را به تحقیقات مسلسل آماده خواهد ساخت. این میتواند شامل دریافت معلومات از نمایندگی های دیگر دولت ها باشد. در صورتیکه میخواهید در درخواستی خود معلومات اضافه کنید، تحقیق کننده با شما به تماس خواهد شد. این گونه معلومات اضافی میتواند، بطور مثال، ضرورت باشد اگر اینکه شما مکتوب هویت را با درخواستی خود فراهم نکرده باشید.

انتظار به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی

بررسی می نماید که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا خیر، در اینجا بسر ببرید.

تا اینکه شما به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی فراخوانده شوید، امکان دارد وقت زیادی بگیرد. آن هنگام باید به شما فرصت داده می شود تا شرح دهید که چرا خواهان پناهندگی در سویدن هستید، سرگذشت خود را تعریف کنید و اینکه شما چه گمان دارید که در صورتی که مجبوراً به کشور اصلی خود بازگشت نمایید، به چه شرایط احتمالی مواجه خواهید شد. مدت انتظار می تواند از فرد تا فرد دیگر نیز تفاوت کند.

قبل از اتخاذ تصمیم در پرونده تان احتمال دارد شما به چندین مصاحبه خواسته شوید. از شما انتظار می رود که به اوقات مراجعه که ادارهٔ امور مهاجرت برایتان اختصاص داده است، حاضر شوید. ما در قسمت وقت به کمبود مواجه استیم و از این رو اگر وقت ملاقات تان را مجبوراً تغییر دهیم، امکان دارد شما به تصمیم در پرونده تان بیشتر انتظار بکشید.

از آدرس خود اطلاع دهید

اگر نقل مکان کنید باید اداره مهاجرت را از آدرس جدید تان در جریان بگذارید تا بتوانیم وقتی که نوبت مصاحبه بررسی یا دیگر ملاقات تان فرا برسد با شما تماس برقرار نمایم. پست خود را باقاعده بخوانید تا کدام اطلاع از ادارهٔ امور مهاجرت را از دست ندهید.

تمدید اجازهٔ اقامت

اگر شما دارای اجازه اقامت موقت هستید و می خواهید در سویدن بمانید باید قبل از ختم مدت اعتبار آن به درخواست تمدید اجازهٔ اقامت بپردازید. اگر تاکنون نیازمند پناه باشید، احتمال دارد اجازۀ اقامت تان تمدید شود. همچنین اگر شما دلایل دیگر برای ماندن در سویدن را داشته باشید، می توانید اجازه اقامت را دریافت کنید.

چگونه می توانید به راحتی و روال طبیعی پاسپورت دوم را بگیرید؟

زمانیکه شما در یک کشور به دنیا می آیید محل اقامت شما ، همان کشور دیگر تعیین می گردد. و در نهایت برای گرفتن شهروندی در کشور دیگر باید اقدام کنید و هزینه پرداخت نمائید.

همانطور که مهاجران برای گرفتن اقامت اروپا، آمریکا، انگلیس، کانادا و یا غیره به عنوان فرد متولد شده در آن کشور مراجعه می کنند، می بایست با صبر و شکیبایی مراحل اخذ شهروندی آن کشور را بگذرانند تا به شهروند آن کشور تبدیل شوند.

البته، هر کشوری جدول زمانی مختص خود را برای دوره تحصیل و اقامت در آن کشور دارد. انتخاب کشور مناسب برای این منظور بسیار اهمیت داشته و این برای فردی که در ابتدای راه می باشد، یک تصمیم سرنوشت ساز است. بسیاری از کشورها شهروندی را از زمانی که برای شهروندی درخواست می کنید، تعیین می کنند. در بعضی کشورهای ثروتمند اروپایی مانند آندورا، این زمان می تواند تا بیست سال باشد. برای مثال یکی از مهاجران (تینا ترنر) مجبور شد حدود دوازده سال قبل از اینکه واجد شرایط مهاجرت باشد برای شهروندی در سوئیس زندگی کند. پس انتخاب مسیر اولیه در گرفتن اقامت اهمیت زیادی دارد.

بسیاری از کشورهای دیگر ممکن است شهروندی را سریعتر دهند.

به عنوان مثال، کشورهایی مانند پاراگوئه پس از سه سال اقامت مستمر در این کشور، اجازه اقامت همیشگی را می دهند.

تعدادی از کشورها اجازه چگونه در اروپا سرمایه گذاری کنیم؟ اقامت دوم را به شما نمی دهند و از شما میخواهند شهروندی فعلی خود را نیز لغو کنید.

بسیار جالب است و من نیز مانند شما تعجب میکنم که دیده شده برخی از شهروندان آمریکایی تمایل به تبعید شدن از آمریکا را دارند، این در حالیست که با داشتن شهروندی آمریکا بسیار آسوده تر می توانستند به خواسته های خود برسند، بدون آنکه شهروندی اصلی آنها دارای مشکل شود و این امر دقیقا مطابق با استانداردهای “شهروندی دوم” نیست و این به دلیل داشتن مشاورین و راهنماهای غیر مجرب و غیر حرفه ای بوده است.

دانستن اینکه چه مکان هایی وجود دارد که می توانید به راحتی شهروندی آنها را بدست آورید خود بسیار مهم است. برخی از کشورها، مانند کانادا، شرایط سختی برای حضور فیزیکی در کشورشان برقرار کرده اند که این موضوع بسیاری را از تصمیم رفتن به کانادا برای گرفتن اقامت منصرف می کند. برخی دیگر از کشورها که در ادامه و مقالات دیگر به آنها اشاره می کنیم فقط یک بار یا دو بار در سال به حضور در آن کشور نیاز می باشد که خود این موضوع بسیار کار اخذ اقامت را شیرین و آسوده تر می کند و حتی می توانید پاسپورت دوم را از یکی از این کشورها پس از سه تا چهار سال به دست آورید اگر مشاورینی مناسب داشته باشید.

” مهاجرت، اقامت اروپا و اقامت دائم اروپا خود را به ما بسپارید“

چند نکته مهم برای گرفتن پاسپورت دوم:

اولا شما باید پاسپورت دوم را در حالی دریافت کنید که مقیم یک کشور هستید و از آنجا پاسپورت داشته باشید و بعد اقدام کنید برای دومین اقامت. اگر اقامت قانونی ندارید، هرگز برای شهروندی دوم واجد شرایط نیستید و این بدان معناست که داشتن ویزای توریستی از یک کشور به شما کمک نخواهد کرد.

دومین نکته اینکه گاهی گرفتن اقامت در یک کشور می تواند به راحتی و با عنوان سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری چند هزار دلاری در یک حساب بانکی محلی و یا به همان اندازه سرمایه گذاری محلی در آن کشور بدست آید.

سریعترین کشورها برای تبدیل شدن به یک شهروند طبقاتی

ابتدا این را در نظر داشته باشید بعضی از کشورها وجود دارند که بدون توجه به مدت زمانی که در آن کشور زندگی می کنید، شما را به یک شهروند تبدیل نمی کنند.

ساير كشورها قبل از تقاضای شهروندی و قبل از رسيدن به اقامت دائم، نياز به اقامت موقت در آن کشور دارند که خود این موضوع می تواند چندین سال زمان بر باشد.

در اینجا به برخی از ساده ترین کشورها برای تبدیل شدن به یک شهروند اشاره می کنیم که از طریق “boots on the ground” یا پا گذاشتن به خاک آن کشور می توانید اقامت آن کشور را بدست آورید.

کشورهای قاره آمریکا (آمریکای مرکزی و جنوبی)

اروگوئه

اروگوئه در نزدیکی آرژانتین قرار دارد، اروگوئه یکی از پیشرفته ترین کشورهای آمریکای جنوبی است و دارای سطح بالایی از زندگی و رفاه می باشد. اروگوئه برای اقامت دوم، یک انتخاب راحت است، اگر شما ازدواج کرده اید، می توانید برای مدت اقامت تقریبا سه ساله درخواست رفتن نمائید (مجردها می توانند پس از پنج سال اقدام به apply کنند).

با این حال، شما باید یک سال در اروگوئه زندگی نمائید و پس از آن درخواست نمائید، و این هم برای این موضوع می باشد که نشان دهید برای گرفتن اقامت اروگوئه چه میزان جدی هستید و داشتن آن برای شما اهمیت و ارزش دارد و درنتیجه واقعا قصد زندگی کردن در آنجا را دارید.

برزیل

برزیل یکی از بهترین پیشنهاد های مسافرتی در آمریکای جنوبی است می دهد که به شما هر نوع چشم انداز و شیوه زندگی را که می توانید از یک کشور خوب تصور کنید ارائه می دهد.

هر کسی می تواند برزیلی باشد، مهم نیست که رنگ پوست شما چه رنگی است، کافی است به مدت چهار سال در آنجا شروع به کسب و کار نمائید و یا اینکه 75.000$ سرمایه گذاری نمائید تا به شهروندی برزیلی تبدیل شوید.

شرکت های زیادی در برزیل نیز وجود دارند که با پیشنهاد های سرمایه گذاری کردن در آنها امکان اخذ اقامت برزیل را برایتان فراهم می کنند.

برزیل همچنین یکی از کشورهایی است که شهروندان خود را از خاک برزیل بیرون نمی کند.

پاراگوئه

این کشور در حال توسعه در آمریکای جنوبی واقع شده.

پاراگوئه برنامه ای مستقل برای اقامت در آنجا ارائه می دهد که به شما اجازه می دهد پس از یک دوره سه سال به درخواست شهروندی اقدام کنید، در صورتی که نوعی سرمایه گذاری اقتصادی و کسب و کاری کوچک در آن کشور انجام می دهید. کافی است 5.000$ در یکی از بانک های پاراگوئه حساب باز کنید که بتوانید کارهای اقامت را پس از آن انجام دهید.

با خرید سهام و سرمایه گذاری بسیار آسوده میتوانید در پاراگوئه اقامت بگیرید.

پاراگوئه یک کشور آزاد است که همه از آن استقبال می کنند، پاراگوئه یکی از آزادترین کشورهای جهان است.

پاناما

پاناما نیز یکی از کشورهایی است که به سادگی می توانید اقامت آنرا بدست آورید. کافی است 5000 دلار سپرده بانکی و یا یکی دیگر از موارد اقتصادی مورد تایید آنجا را مانند کسب و کاری کوچک با یک شرکت پانامایی داشته باشید تا بتوانید اقامت پاناما را دریافت کنید.

ذکر این نکته لازم است که اگر شما به صورت قانونی در پاناما اقامت دارید، می توانید شهروندی را به مدت پنج سال دریافت کنید.

کانادا

کانادا معتقد است که یک جدول زمانی سریع و آسان برای راحت تر گرفتن اقامت ارائه می کند.

این کشور اخیرا برنامه سرمایه گذاری مهاجران خود را لغو کرده است.

به این معنی که شما به احتمال زیاد باید به منظور زندگی در آنجا کار کنید. با این حال، هنگامی که شما اقامت رسمی دارید،

پس از چهار سال می توانید برای شهروندی درخواست بدهید. شما ملزم به زندگی کردن در آن زمان تعیین شده در کانادا هستید.

قوانین مهاجرتی کانادا به شدت رعایت می شود در نتیجه دانستن قوانین مهاجرت به کانادا بسیار اهمیت دارد.

پیمانکاران و سرمایه‌گذاران روس در هفت میدان نفتی ایران سرمایه گذاری کردند

وزیر نفت گفت: تاکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های روس قرارداد هفت میدان نفتی و گازی را با ایران به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار نهایی کرده‌اند که بعضی از پروژه‌ها تاکنون هفت تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

جواد اوجی بعدازظهر دوشنبه (نهم آبان‌ماه) در نشست هماهنگی با نمایندگان کارگروه‌های مختلف طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برای بررسی اسناد تدوین‌شده به‌ منظور مذاکره و امضای سند نهایی همکاری‌های تهران - مسکو با بیان اینکه تاکنون در شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه همه دستگاه‌های اجرایی به‌ نحو شایسته‌ای پای کار بودند، گفت: به‌زودی با جمع‌بندی‌های انجام‌شده اسناد کلی توافق‌ها بین دو کشور امضا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، او با تأکید بر اینکه هیچ زمانی در تاریخ این‌ قدر روابط ایران و روسیه به هم نزدیک نبوده است، گفت: باید همه ما از این فرصت طلایی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، اقتصادی، صنعت، بهداشت و درمان، بانکی و . استفاده کنیم. در این میان همکاری دو کشور در زمینه بانکی از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد.

وزیر نفت با اشاره تحریم‌های احتمالی روسیه در ماه ژانویه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گفت: سال‌هاست که ایران با چنین تحریم‌هایی روبه‌رو است. بنابراین فرصت خوبی است تا بتوانیم تحریم‌ها را با کمک دو کشور بلااثر کنیم.

اوجی ضمن تشکر از همکاری‌های انجام‌شده در زمینه برگزاری کمیسیون مشترک همکارهای اقتصادی و ایران روسیه از سوی سفارتخانه ایران در روسیه گفت: بی‌شک بعضی از مسائل مطرح‌شده در مذاکرات اقتصادی میان ایران و روسیه برای اجرایی‌شدن به حمایت مجلس شورای اسلامی نیاز دارد که امیدواریم این مهم نیز انجام شود.

او گفت: تاکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های روس قرارداد هفت میدان نفت و گاز را با ایران به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار نهایی کرده‌اند و بعضی از پروژه‌ها هفت تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وزیر نفت احداث مشترک کارخانه پمپ‌های درون‌چاهی از سوی شرکت‌های روس و ستاد اجرایی فرمان امام در اهواز را یکی از پروژه‌های مهم میان دو کشور دانست و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده سالانه ۱۵۰ پمپ درون‌چاهی در این کارخانه تولید خواهد شد. این پمپ‌ها با فناوری خاصی که دارند می‌توانند تولید چاه‌های نفت را دو تا سه برابر افزایش دهند.

همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه تحریم‌های بین‌المللی را بی‌اثر می‌کند

وزیر نفت همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف و تحریم‌بودن هر دو کشور گفت: گسترش همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه تحریم‌های بین‌المللی را بی‌اثر خواهد کرد.

اوجی با اشاره به برگزاری پیش‌جلسه هماهنگی با نمایندگان کارگروه‌های مختلف طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برای بررسی اسناد تدوین‌شده به‌منظور مذاکره و امضای سند نهایی همکاری‌های تهران-مسکو گفت: در چند ماه گذشته در قالب کارگروه‌های مختلف بحث‌های مربوط به حوزه بانکی، انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت، اقتصادی و . با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در محل وزارت نفت پیگیری شده است، هم‌زمان با این نشست‌ها مسئولان و مقام‌های روس با سفر به ایران برای ارتباط بیشتر نشست‌هایی را با مسئولان ایرانی داشته‌اند که در این زمینه سفارت ایران در روسیه کمک شایانی به وزارت نفت داشته است.

او با تأکید بر اینکه همه توافق‌های انجام‌شده و مورد بحث و تبادل‌ نظر ما در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در واقع همان محورهای مورد توافق رؤسای جمهور دو کشور است، گفت: در هیچ برهه‌ای از تاریخ، روابط ایران و روسیه به این نزدیکی نبوده، از این رو هم‌اکنون فرصت بسیار خوبی برای همکاری با این کشور فراهم شده است.

وزیر نفت به ظرفیت‌های ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف و تحریم‌بودن دو کشور اشاره کرد و گفت: دو کشور می‌توانند با همکاری یکدیگر تحریم‌های بین‌المللی را بی‌اثر کنند و فردا در شانزدهمین چگونه در اروپا سرمایه گذاری کنیم؟ نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور توافق‌ها و تصمیم‌های دو طرف نهایی و امضا خواهد شد. ضمن آنکه توافق‌نامه‌ای کلی نیز بین دو کشور امضا می‌شود.

اوجی با تأکید بر اینکه برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت، گفت: در آینده سطح روابط دو کشور روزبه‌روز به‌ویژه در حوزه اقتصادی افزایش می‌یابد.

هشدار وزیر خارجه آلمان درباره وابستگی کشورش به چین

هشدار وزیر خارجه آلمان درباره وابستگی کشورش به چین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ"، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان نسبت به وابستگی کشورش به چین با توجه به تصمیمات دولت برای ورود این کشور به ترمینالی در بندر هامبورگ هشدار داد. این مقام آلمانی در مصاحبه با برنامه ARD "گزارش از برلین" گفت: وظیفه سیاست این است که از اشتباهات درس بگیرد.

دولت آلمان چندی پیش مجوز مشارکت جنجالی یک گروه چینی را برای بهره برداری از پایانه بندری هامبورگ صادر کرد، با این حال سهم واگذار شده را با استناد به حفاظت از «امنیت و نظم عمومی» محدود کرد.

وزارت اقتصاد آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: گروه چینی Cosco به جای 35 درصد هدف گذاری شده، فقط می‌تواند از سهمی کمتر از 25 درصد در این پایانه برخوردار باشد؛ مقدار سهمی که امکان جلوگیری از مشارکت راهبردی چین در بندر هامبورگ را فراهم می‌کند.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم اخیرا در یک مصالحه در واگذاری بخشی از ترمینال بندر هامبورگ به چینی‌ها پیروز شد. دو حزب ائتلافی دولت با آن مخالفت کرده بودند. واگذاری بخشی از بندر هامبورگ به چینی‌ها می‌تواند وابستگی آلمان به چین را بیشتر کند.

روزنامه اقتصادی "هاندلزبلات" قبلا گزارش داده بود که کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با سرمایه‌گذاری چینی‌ها در هامبورگ مخالفت کرده است زیرا چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند باعث انتقال اطلاعات حساس در مورد فعالیت بندری هامبورگ به چین شود.

بائر بوک در بخش دیگری از سخنانش گفت: به همین دلیل است که من فکر می کنم کاملاً مهم است که دیگر هرگز خودمان را آنقدر به کشوری وابسته نکنیم که ارزش های ما را ندارد و در نهایت در موقعیتی قرار بگیریم که اکنون با چشم انداز جنگ اوکراین در آن قرار گرفته ایم و با توجه به شرایط موجود گرفتار محدودیت عمل شده‌ایم.

وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت: چین استانداردهای حقوق بشر و قوانین رقابت را رعایت نمی کند. استفاده از کار اجباری تخریب مطلق قوانین رقابت منصفانه است، زیرا، در اروپا شما به درستی اجازه ندارید این کار را انجام دهید. بنابراین بائر بوک معتقد نیست که بگوید ارزش ها از یک طرف و منافع در طرف دیگر هستند.

وی افزود: دومین تحریف رقابت در قوانین چین در مورد سرمایه گذاری های خارجی نهفته است. چین شرکت های خارجی را از سرمایه گذاری در زیرساخت های خود منع می کند، شرکت ها را از فعالیت در چین باز می دارد .و سپس ما همه اینها را در کشورمان مجاز می کنیم؟

بائر بوک در حالی این سخنان را ایراد کرده است که مارتین وانسلبن، مدیر کل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان DIHK در مصاحبه هفته گفت که جهان به چین وابسته است. استقلال بیشتر از چین منجر به از دست دادن رفاه برای ما خواهد شد. قوانین اقتصادی معتبر دوجانبه باید محقق شود.

به گفته مارتین وانسلبن، مدیر کل اتحادیه اتاق های صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) تاکید کرد که این درست است که اولاف چگونه در اروپا سرمایه گذاری کنیم؟ شولتز صدراعظم آلمان به چین سفر می کند، حتی اگر رئیس جمهور شی جین پینگ اخیراً در کنفرانس حزبی حزب کمونیست بار دیگر نشان داده باشد که چگونه صداهای ناخوشایند را حتی در بالاترین سطح مدیریتی حذف می کند. هیچ جایگزین بهتری برای صدراعظم وجود ندارد که شخصاً با آقای شی جین پینگ صحبت کند.

وانسلبن خاطرنشان کرد که آلمان، اروپا و جهان از بسیاری جهات به چین وابسته بوده و برای حل مشکلات فوری به این کشور نیاز دارند. این امر برای مثال در مورد تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی صدق می کند. وی افزود: ما هرگز واقعاً نمی‌توانیم این مسائل را بدون چین حل کنیم. وی همچنین تاکید کرد که هیچ استقلالی از چین وجود ندارد که منجر به از دست دادن رفاه برای ما نشود. در عین حال، وانسلبن تأکید کرد که قوانین متقابل معتبر، یعنی عمل متقابل، باید در روابط اقتصادی با چین محقق شود.

روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سبزها پیش‌تر هم در مورد وابستگی‌های جدید به چین هشدار داده بود. اما این نگرانی تنها مربوط به وزیر اقتصاد آلمان نیست بلکه فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان نیز در مورد وابستگی‌های بیش از حد آلمان به چین هشدار داده است.

اشتاین مایر چندی پیش در تلویزیون این کشور گفت: ما باید درس‌هایی برای آینده بیاموزیم و آموختن این درس ها به این معناست که باید وابستگی‌های یک طرفه را تا جایی که ممکن است کاهش دهیم، این به ویژه در مورد چین نیز صدق می‌کند.

فردریش مرتس، رهبر اپوزیسیون هم به شدت از توافقنامه بندری با چین انتقاد کرد و گفت واگذاری بخشی از ترمینال بندر هامبورگ به چین را اشتباه می‌داند. مرتس افزود تمرکز باید در درجه اول نه بر جنبه‌های مالی، بلکه بر جنبه‌های سیاسی-استراتژیک باشد.

پارس‌جنوبی به تکنولوژی اروپایی نیاز دارد؛ اروپا به گاز ایران/ ترکیه همیشه روسیه را در برابر ایران قرار داده است

معاون اسبق عملیات شرکت ملی گاز ایران گفت: برای پارس جنوبی واقعا به تکنولوژی غربی نیاز داریم، همه صحبت‌هایی که می شود که ما نیاز نداریم مبانی علمی و فنی ندارد.

پارس‌جنوبی به تکنولوژی اروپایی نیاز دارد؛ اروپا به گاز ایران/ ترکیه همیشه روسیه را در برابر ایران قرار داده است

عبدالحسین ثمری‌میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره پتانسیل‌های ایران برای ورود به بازار گاز اروپا اظهار داشت: در رابطه با صادرات گاز به طور کلی و به طور خاص اروپا مهم این است که در سیاست کلی نظام این اولویت وجود داشته باشد، صادرات ملزواتی دارد که در دوره‌های مختلف آن طور که باید بستر آن را فراهم نکردیم در حالی که گاز ما به ترکیه رسیده، براحتی می‌تواند به اروپا هم برسد. ولی مهمترین مسئله مصرف داخل و اولویت‌هایی است که در سال‌های گذشته برای تامین داخلی گاز قائل شدیم و نتیجه این شده که چون گاز به آسانی در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار گرفته هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای مصرف بهینه نداشته‌ایم، بنابراین اکنون روی بالانس گاز مشکل اساسی داریم.

وی افزود: اگر قرار باشد بحث صادرات در اولویت قرار گیرد باید نظام و دولت‌ها استراتژی جدیدی تنظیم کنند، شرایط منابع گازی ما اینگونه نیست که نتوانیم صادرات گاز داشته باشیم، مخصوصا اکنون که به لحاظ جنگ روسیه و اوکراین؛ اروپا دچار بحران انرژی شده و براحتی می‌تواند علاقمندی خود را به گاز ایران نشان دهد.

پارس جنوبی از فرصت طلایی قطر بازماند

معاون اسبق عملیات شرکت ملی گاز ایران گفت: به عقیده بنده به عنوان شهروند ایرانی فرصتی که در قطر در زمینه برجام بوجود آمد یک فرصت طلایی بود که از طرف‌های برجام بخواهیم همانگونه که به قطر برای تولید و برداشت بیشتر کمک می‌کنند و شرایط این کشور را برای برداشت از میدان پارس جنوبی تسهیل می‌کنند, این همکاری را با ایران هم بابت انتقال تکنولوژی و دانش داشته و با ما هم همکاری کنند تا هم مشکل انرژی خودشان حل شود و هم اینکه ما بتوانیم در یک توازن منطقی از پارس جنوبی برداشت داشته باشیم.

مدیریت کلان انرژی مشکل دارد

وی بیان داشت: نظام باید سیاست‌ها و علاقمندی‌ها را در زمینه اولویت مصرف گاز مشخص و مطابق آن حرکت کند، کشور ما برای مدیریت کلان انرژی مشکل دارد، به همین دلیل شوراهای عالی انرژی را داریم اما هیچ‌وقت و در هیچ یک از دولت‌ها جایگاه خود را پیدا نکرده است، اگر این جایگاه‌ها مشخص شود طبیعتا ما برای صادرات گاز به اروپا و دیگر نقاط شرایط مناسب داریم اما باید بسترها به طور جدی فراهم شود تا این هدف به ثمر برسد.

ترکیه همیشه برای واردات گاز؛ روسیه را در برابر ایران قرار داده است

ثمری خاطرنشان کرد: بر اساس شواهدی که در گذشته اتفاق افتاده ترکیه همیشه برای واردات گاز؛ روسیه را چه در بحث قیمت و هر بحث دیگری در برابر ایران قرار داده است و در واقع از این بازی منافع خود را تامین می‌کرده است، نکته اساسی دیگر اینکه روسیه که خود را شریک جمهوری اسلامی می‌داند هیچگاه رفتار صادقانه‌ای با ما نداشته است، بعبارتی در مسابقه صادرات گاز به اروپا و حتی بلوک شرق و پاکستان؛ روسیه همواره به عنوان آلترنانتیو با زیرکی خاصی ورود کرده و نگذاشته ما به اهداف‌مان برسیم، روسیه هیچ‌گاه همراه خوبی برای کشور ما بابت صادرات گاز نبوده و منافع خود را به ثمر رسانده و ما از قافله عقب مانده‌ایم.

دنیا خود را به پتانسیل‌های گاز می‌رساند

وی گفت: بعد از قضیه اوکراین هر نقطه‌ای در جهان که پتانسیلی برای گاز داشته باشد یقین بدانیم کشورهای مصرف‌کننده خود را به آن منبع می‌رسانند بویژه اروپا که در نوک این بحران قرار گرفته حتما سعی می‌کند خود را نزدیک کند تا از منابع بهره‌مند شود.

کمک اروپایی‌ها به قطر برای افزایش برداشت و خسارت به مخازن مشترک

معاون اسبق عملیات شرکت ملی گاز ایران درباره برنامه گازی قطر در شرایط کنونی بیان داشت: از نظر علمی وقتی میدان هیدروکربوری به تولید می‌رسد مدیریت صیانتی نیاز دارد، اما این اتفاق وقتی میدان مشترک است، نمی‌افتد زیرا در میادین مشترک هر طرف سعی می‌کند منافع خود را تامین کند. در مقاطعی گفتمانی بین ایران و قطر صورت گرفت که مدیریت مشترک اعمال شود اما اجرا نشد، اکنون با توجه به بحران انرژی دنیا کشورهای مصرف‌کننده بویژه اروپا و حتی امریکا به قطر کمک می‌کنند برداشت بیشتری داشته باشد تا بتواند خلاهایی که در بازار انرژی ایجاد شده را جبران کند و این به معنای این است که دیگر میدان تولید صیانتی نخواهد داشت، یعنی قطر هم متضرر خواهد شد، زیرا باید اطلاعاتی از میدان داشته باشد که بخشی از آن در سمت ایران است و وقتی این اطلاعات را در دست نداشته باشد نمی‌تواند مدیریت درستی بر میدان حاکم کند.

فرصت از دست رفته تولید صیانتی

وی خاطرنشان کرد: اگر شرایطی پیش بیاید که با قطر دوستانه، علمی و فنی وضعیت میدان را ارزیابی و اصول مهندسی مخزن را حاکم کنیم، شرایط ایده‌آل خواهد بود. بنده زمان مذاکرات برجام در قطر امیدوار شدم که برای تولید از پارس جنوبی بتوانیم حمایت کشورها را جذب کنیم و در واقع ما هم در کنار قطر بتوانیم امتیازی بگیریم که کمک تکنولوژیکی دریافت کنیم، یعنی این تحریم‌ها برطرف شود و بتوانیم تولید صیانتی بهتری داشته باشیم اما در دستور کار قرار نگرفت.

واقعا به تکنولوژی غربی نیاز داریم

ثمری یادآور شد: به نظر بنده اکنون بستر صادرات فراهم است، ما می‌توانیم در قالب برجام برای رفع مشکل انرژی اروپا را رفع کنیم، اما مسئله اینکه برای پارس جنوبی واقعا به تکنولوژی غربی نیاز داریم، همه صحبت‌هایی که می‌شود که ما نیاز نداریم مبانی علمی و فنی ندارد و در واقع به نوعی روی غرور ملی صحبت می‌شود و مبنتی بر واقعیت نیست، ما باید در پارس جنوبی از تکنولوزژی جدید برخوردار شویم، اتفاقی که برای فاز 11 نیفتاد و منجر به عقب‌شینی توتال شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.