مقایسه برابری قدرت خرید کشورها


شاخص برابری قدرت خرید (ppp) چیست؟

برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید از یک شاخص اقتصادی بهره برد. شاخص "تولید ناخالص داخلی" (GDP) اکنون پرکاربرد ترین شاخص برای اندازه گیری حجم اقتصاد است که نشان می دهد کل ارزش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دوره زمانی مشخص برای مثال یک سال چقدر بوده است.

اگر شما حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنید، آنگاه برای مقایسه اقتصاد این دو کشور باید واحد اندازه اقتصادها را به واحدی یکسان تبدیل کنید، ساده ترین راه حل این است که با توجه به ارزش ریال نسبت به دلار، ارزش یکی را به دیگری تبدیل کنید. مثلا اگر هر دلار معادل 3200 تومان باشد، اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان را بر 3200 تقسیم کنید تا ارزش دلاری آن را بسنجید. اما چنین راهکاری می تواند گمراه کننده باشد چرا که قدرت خرید معادل ریالی 10 دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان 10 دلار در آمریکا برابر نیست.

برای مثال اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیرید، با 1.66 دلار می توان در چین یک قرص نان خرید اما همان نان در آمریکا 2.39 دلار قیمت دارد. در واقع اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین 16 دلار در ماه درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که 23 دلار در ماه درآمد دارد. به مقایسه برابری قدرت خرید کشورها همین خاطر است که در نظر گرفتن میزان درآمد بدون توجه به برابری قدرت خرید می تواند گمراه کننده باشد و باعث بروز خطا در مقایسه عملکرد اقتصادها بشود. به همین خاطر اقتصاددانان برای اینکه بتوانند همه اقتصادها را بر اساس واحد یکسانی بسنجند، علاوه بر اینکه ارزش همه آن ها را به دلار تبدیل می کنند، بر اساس قدرت خرید مختلف دلار در کشورهای مختلف، میزان درآمد کشورها را نیز تعدیل می کنند و از آن به عنوان "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity). برای مثال اندازه اقتصاد ایران در سال 2013 طبق برآورد صندوق بین المللی پول معادل 366 میلیارد دلار بوده است اما اگر برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود آنگاه اندازه اقتصاد ایران در همان سال به 945 میلیارد دلار می رسد. در واقع می توان گفت که قدرت خرید یک دلار در ایران کمی بیش از دو برابر قدرت خرید آن در آمریکا است.

برابری قدرت خرید چیست؟کاربردها و روش های محاسبه؟

برابری قدرت خرید
شاید این را بارها شنیده باشید که قدرت خرید کارمندان یا کارگران کاهش یافته است؛ یعنی کمتر می توانند خرید کنند! این «قدرت خرید» (PPP) در واقع «برابری قدرت خرید» است. اگر بخواهیم قدرت برابری خرید را توضیح بدهیم باید در نظر داشته باشیم این قدرت در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به این معنا که باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا که در بیشتر مواقع سبد کالای مورد نیاز یک خانوار چهار مقایسه برابری قدرت خرید کشورها نفره است، چه مقدار باید پرداخت کنند. با این تعریف طبیعی است باید نرخ تسعیر ارز بین این دو کشور را دانست و محاسبه کرد. پس از آن باید از مقدار تولید ناخالص داخلی آن کشور هم اطلاع داشت. از اطلاعات دیگری که باید در این زمینه داشت می توان به درآمد سرانه هم اشاره کرد. به هر حال اگر قرار باشد برای دو کشور قدرت برابری خرید را محاسبه کرد باید از فرمول های بین المللی آن همراه آمارهای بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول استفاده کرد. اندازه گیری این شاخص نشان دهنده اوضاع اقتصادی یک کشور و جایگاهش در عرصه بین المللی است.

کاربردهای نرخ برابری قدرت خرید
اصولاً نرخ برابری قدرت خرید در مقایسات بین‌المللی کاربرد دارد که می توان از عمده ترین موارد استفاده آن به صورت زیر نام برد:
1. نرخ مبادله PPP ، به عنوان فاکتور تبدیل کننده، می تواند به جای نرخ های مبادله در تبدیل هم فزونی های اقتصادی کشورهای مختلف به یک ارز رایج ، استفاده شود. این هم فزونی های تبدیل شده ، مقایسات بین کشورها و تحلیل های اقتصادی و آماری آنها را سهل می نماید.
2. محاسبهPPP، اولین گام در پروسه تبدیل GDP و هم فزونی های اصلی آن که با ارز ملی بیان شده به یک ارز رایج است تا ما را قادر به مقایسات بین‌المللی سازد.
3. به منظور مقایسه استاندارد زندگی در دو کشور ، احتیاج به بیان اندازه ای ن ملاک استفاده در دو کشور، به یک ارز می باشد به این منظور از نرخ های مبادله PPP می شود. زیرا استفاده از نرخ های مبادله بازار، منجر به مقایسات نادرست می شود.
4. مقایسه درآمد بین‌المللی؛ سازمان های بین‌المللی باید مقدار GDP و GDP سرانه را مقایسه برابری قدرت خرید کشورها برای هر کشور عضو، جهت اهداف سیاسی و یا آماری، مقایسه کنند . گاهی اوقات حقوق کارگران حرفه ای و مقرری دانشجویان خارجی با استفاده از چنین داده هایی تعدیل می شوند.
5. نرخ مبادله PPP می تواند نشان دهنده رقابت پذیری یک کشور باشد. اگر ارز داخلی ضعیف باشد( PPP

روش های محاسبه برابری قدرت خرید

از معروفترین رو ش هایی که برای محاسبه برابری قدرت خرید وجود دارند، می توان به سه روش CPD,G-K,EKS اشاره کرد که در زیر به اختصار به شرح آنها می پردازیم :

این روش در سال ۱۹۵۸ به وسیله Khamis, Geary پیشنهاد شد. در این روش،مجموعه ای از قیمت های بین‌المللی و مقادیر تمام اقلام برآورد می شوند.حل معادلات روش G-K به وسیله روش تکرار صورت می پذیرد. در این روش، یک کشور را به عنوان کشو ر پایه درنظر می گیریم. داده های اصلی و اولیه که در ابتدای کارباید موجود باشندهزینه ها Eij و برابری های PPij در سطح اقلام اصلی هستند.

این روش از یک رگرسیون ساده برای اندازه گیری تفاوت سطوح قیمت درکشورهای مختلف استفاده می کند.روش CPD ،ابتدا به وسیله سامرز در سال ۱۹۷۳ ،به عنوان روشی برای برآورد داده های گمشده مربوط به قیمت، در مقایسات بین‌المللی پیشنهاد شد،به دنبال آن در مراحل اولیه ICP به عنوان ابزاری جهت مقایسه برابری قدرت خرید کشورها هم فزونی قیمت ها در سطح انواع محصولات اقلام اصلی (سطوح پائین اقلام اصلی ) استفاده شد که البته بعداً روش EKS جایگزین این روش شد.

این روش در سال ۱۹۶۴ توسط التتو، کوفوز و زولس پیشنهاد شد. در این روش، با استفاده از یک ماتریس که شامل مقایسات دوبعدی بین کشورها می باشد، شاخص های برابری قدرت خرید به دست می آیند که ویژگی ترایایی را دارا می باشند- داده های مورد نیاز، قیمت انواع محصولات اقلام اصلی و هزینه مربوط به هریک از اقلام اصلی در کشورهای تحت مقایسه می باشند . البته مواردی وجود دارد که در آنها، بعضی از محصولات جز و الگوی مصرفی در یک کشور بوده و قیمت گیری شده اند، اما در بعضی از کشورها، قیمت گیری نمی‌شوند - روش اولیه EKS که به وسیله سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا به کار می رود از سه شاخص لاسپیرز، پاشه و فیشر استفاده می کند.مشکلی که این روش دارد این است که وزن های برابر به تمام مقایسات دوگانه داده می شود. مشکل اصلی روش EKS این است که این شاخص، ویژگی جمع پذیری ندارد . به این ترتیب که جمع این شاخص در سطح مؤلفه های حساب های ملی با برابری کل مساوی نیست. در روش EKS تعمیم یافته، به هر یک از مقایسات دوبعدی، وزن مناسبی داده می شود که در این زمینه نیز رو ش های متفاوتی برای وزن دادن، پیشنهاد شده است. شایان ذکر است روش های یادشده فقط برای محاسبه ی نرخ برابری قدرت خرید دو ارز و در سطح بین‌المللی بکار می رود و به هیچ عنوان نرخ برابری بدست آمده نباید با نرخ مبادله ارز بازار مقایسه شود.

برای مثال اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیرید، با 1.66 دلار می توان در چین یک قرص نان خرید اما همان نان در آمریکا 2.39 دلار قیمت دارد. در واقع اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین 16 دلار در ماه درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که 23 دلار در ماه درآمد دارد. به همین خاطر است که در نظر گرفتن میزان درآمد بدون توجه به برابری قدرت خرید می تواند گمراه کننده باشد و باعث بروز خطا در مقایسه عملکرد اقتصادها بشود. به همین خاطر اقتصاددانان برای اینکه بتوانند همه اقتصادها را بر اساس واحد یکسانی بسنجند، علاوه بر اینکه ارزش همه آن ها را به دلار تبدیل می کنند، بر اساس قدرت خرید مختلف دلار در کشورهای مختلف، میزان درآمد کشورها را نیز تعدیل می کنند و از آن به عنوان "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity). برای مثال اندازه اقتصاد ایران در سال 2013 طبق برآورد صندوق بین المللی پول معادل 366 میلیارد دلار بوده است اما اگر برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود آنگاه اندازه اقتصاد ایران در همان سال به 945 میلیارد دلار می رسد. در واقع می توان گفت که قدرت خرید یک دلار در ایران کمی بیش از دو برابر قدرت خرید آن در آمریکا است.

چارتهای تعادلی balance || equilibrium

چارت و نمودار ارزها سهام و. بر اساس تئوری اشوب تعادل

برابری قدرت خرید

برابری قدرت خرید (به انگلیسی: Purchasing power parity) نوعی شاخص اقتصادیست.

برای محاسبهٔ درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روشی که سازمان‌های بین‌المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

روش دوم برای محاسبه درآمد سرانه: تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

هر دوی این مقایسه برابری قدرت خرید کشورها آمارها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت کشور الف قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، هجدهمین کشور در دنیا است.و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبهٔ ۲۹ را دارا می باشد
برابری قدرت خرید ‏ از ویکیپدیا، دایرة المعارف رایگان ‏ جهش به سمت : جهت یابی، جستجو GDP‏ سرانه برای برابری قدرت خرید (‏PPP‏) در سال ۲۰۰۹ در جهان تطبیق خورده است.‏ قدرت برابری خرید در کشورهایی از جهان در سال ۲۰۰۳ تطبیق داده شده است . اقتصاد در ایالت متحده به عنوان مرجع ‏کاربرد دارد و در ۱۰۰ کشور وضع میشود. برمودا بالاترین بهای شاخص را در ۱۵۴ کشور دارد به این معنی است که کالاهایی ‏که در انجا خریداری میشود نسبت به ایالات متحده گرانترند. ‏ برابری قدرت خرید (‏PPP‏) نظریه ی توازن طولانی مدت نرخ های مبادله در پایه ی سطوح نسبی قیمت دو کشور است این ‏ایده از مدرسه سالامانکا در قرن ۱۶ نشأت گرفت و در سال ۱۹۱۸ توسط گاستاو کاسل به شکل مدرن توسعه یافت. این ‏مفهوم مبتنی بر قانون یک قیمتی بود به این ایده که در نبود معامله هزینه ها و موانع دفتری تجارت، زمانی که قیمت ها ‏در اصطلاحات پول رایج بیان میشود کالاهای مشابه قیمت یکسانی در بازارهای مختلف دارند.‏ در تفسیر "کامل" قدرت خرید پول های رایج مختلف در سبد کالای معین، برابر میشود. در تفسیر "نسبیت" تفاوت نرخ ‏تبدیل قیمت ها در خانه و بیرون – تفاوت در نرخ های تورم- با درصد ویرانی یا ارزیابی نرخ مبادله برابر است.‏ کناره گیری هایی از نظریه بر تفاوت هایی در قدرت خریداری "سبد کالا" در سراسر کشور ها اشاره دارد، به این معنی است ‏که برای اهداف بسیاری از تعدیلات بین المللی، درآمد ناخالص داخلی کشورها یا دیگر آمار در آمد ملی نیازمند است که ‏قدرت برابری خرید تطبیق داده شود و به واحدهای مشترکی تبدیل شود. معروف ترین تعدیل مقایسه برابری قدرت خرید کشورها قذرت خریداری دلارگیری – ‏خامیس ( دلار بین المللی ) است سپس نرخ مبادله واقعی با نرخ مبادله اسمی برابر است منطبق با تفاوت هایی در سطوح ‏قیمت است. اگر برابری قدرت خرید دقیقاً حفظ شود نرخ مبادله واقعی همیشه برابرست با یک. به هر حال، نرخ های ‏مبادله واقعی در عمل هم، انحراف از مسیر بلند مدت یا کوتاه مدت این بها را نشان میدهد. برای مثال در فرمول بالاسا – ‏ساموئلسون شرح داده شد.‏ ان میتواند تفاوت های بین درآمد تطبیقی قدرت خرید و آنهایی که از طریق نرخ های ارز بازار تبدیل شونده باشد را توضیح ‏دهد.‏ برای مثال، نشانه های توسعه ی جهانی بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ تخمین زد که در سال ۲۰۰۳، یک دلار گیری- ‏خامیس معادل حدود۱.۸یوآن چین از طریق برابری قدرت خرید – به طور چشمگیری متفاوت از نرخ مبادله اسمی است

. ‏این اختلاف مفاهیم بزرگی دارد: برای مثال، در هنگام تبدیل از طریق نرخ های مبادله اسمی، درآمد ناخالص ملی سرانه در ‏هند در حدود ۱۷۰۴۰۶۳ دلار ایالت متحده بود. به این معنی است که اگر در نرخ های مبادله اسمی محاسبه شود، هند ‏دهمین اقتصاد را از جهت وسعت داراست، در حالی که در نرخ های تطبیقی برابری قدرت خرید، چهارمین اقتصاد را از نظر ‏وسعت در جهان دارد. از طرف دیگر، درآمد ناخالص ملی اسمس سرانه دانمارک در حدود ۶۲۱۰۰ دلار ایالت متحده است ، ‏اما رقم برابری قدرت خرید آن تنها ۳۷۳۰۴ ایالت متحده است.‏

سنجش برابری قدرت خرید ‏ ‏ محاسبه نرخ مبادله برابری قدرت مقایسه برابری قدرت خرید کشورها خرید قابل بحث می باشدزیرا تفاوت های یافته شده سبدهای کالا قابل قیاس جهت ‏مقایسه قدرت خرید سراسر کشورها می باشد.‏ تخمین برابری قدرت خرید با حقیقتی که کشورها صرفاً در سطح قیمت واحدی متفاوت نیستند، ایجاد مشکل میکند؛ تفاوت ‏در قیمت های غذا ممکن است بیشتر از تفاوت در قیمت های مسکن است در حالی که کمتر از تفاوت در قیمت های ‏سرگرمی است . افراد در کشور های مختلف نوعاً سبدهای مختلفی از کالا را مصرف میکنند. لازم است که هزینه ی سبد ‏های کالا و خدمات با استفاده از شاخص قیمت مقایسه شود. این کار مشکلی است زیرا خریداری الگوها و حتی دستیابی به ‏کالا برای خریداران در سراسر کشور ها متفاوت است. بنابراین ضروری است تعدیلاتی را در تفاوت هایی در کیفیت کالا ‏وخدمات ایجا کنیم. زمانی که ( معمولاً در این مورد )بیش از دو کشور مقایسه می شوند مشکلات آماری اضافی به مقایسه ‏های چند جانبه ای ایجاد می شود.‏ زمانی که مقایسات برابری قدرت خرید در فاصله ای از زمان ایجاد می شود، محاسبه مناسبی ضروری است که تأثیرات ‏تورمی موجب میشود.

رابطه بین برابری قدرت خرید وقانون تک قیمتی ‏ اگرچه ممکن است به نظر برسد که گویی برابری قدرت خرید و قانون تک قیمتی مشابه هستند، در حقیقت متفاوت ‏هستند:قانون تک قیمتی برای کالاهای خاصی به کار گرفته می شود در حالی که برابری قدرت خرید در سطح قیمت کلی ‏در نظر گرفته می شود. اگر قانون تک قیمتی برای تمام کالاها واقعی باشد، سپس هم چنین برابری قدرت خرید واقعی ‏است؛ به هر حال، زمانی که از اعتبار برابری قدرت خرید بحث می کنیم، تعدادی استدلال میکنند که قانون تک قیمتی ‏نیازی نیست برای اعتبار بخشیدن بهبرابری قدرت خرید دقیقاً واقعی باشد. اگر قانون تک قیمتی برای کالای شخصی واقعی ‏نباشد، سطوح قیمت به اندازه کافی از سطح پیش بینی شده ی برابری قدرت خرید متفاوت نخواهد بود.‏ نظریه ی برابری قدرت خرید بیان می کند که نرخ مبادله بین یک پول رایج و دیگر پول رایج در تعادل باشد زمانی که قدرت ‏خریداری داخلی با نرخ مبادله، معادل باشند.‏ ‏ مثال:-- حدس بزنید که یک ‏USD ‎‏ در حال حاضر در حال فروش ده پزو مکزیکی ‏‎(Mxn)‎در بازار نرخ مبادله است.‏ ایالات متحده دار های توپ های بسکتبال ۴۰ دلار فروخته می شود، در حالی که در مکزیک ۱۵۰پزو فروخته می شود. از ‏آنجایی که یک دلار ایالت متحده برابر است با ۱۰ پزو مکزیک پس دار توپ ۴۰ دلار ایالات متحده هزینه دارد اگر آن را در ‏ایالت متحده بخریم اما اگر آن را در مکزیک بخریم تنها ۱۵ دلار ایالت متحده است. بی تردید، خرید دار توپ در مکزیک ‏مزیت دارد بنا براین مصرف کنندگان برای خرید دار های توپ به مکزیک می روند.

مقاله کنفرانس
تحلیلی بر شاخص مقایسه برابری قدرت خرید کشورها برابری قدرت خرید

چکیده:
امروزه تمام کشورهای جهان سعی دارند که در چهارچوب برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت موقعیت اقتصادی خود را ارتقا داده و جایگاه جهانی خود را بهبود بخشند افزایش رشد و بهبود اقتصادی نه تنها رفاه شهروندان را افزایش می دهد بلکه نابرابری توزیع درآمد را دربلند مدت تعدیل نموده و احتمال آسیب پذیری بین المللی کشور را کاهش می دهد. برای اندازه گیری قدرت و درجه توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور معیارها و شاخص های متعددی پیشنهاد شده است و توسعه یافته است. برای مقایسه بین المللی لازم است که تولید ناخالص داخلی تمام کشورها با یک پول واحد مشترک بیان گردد.اما این رو ش شاخص هزینه زندگی درکشور های مختلف را در نظر نمی گیردمعمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست.برای رهایی از این مشکل از مقایسه برابری قدرت خرید کشورها شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد در روش برابری قدرت خرید شکاف درآمدی و توسعه ای بین شمال و جنوب تا اندازه ای تعدیل پیدامی کند. اما اهمیت اصلی شاخص برابری قدرت خرید به آن دلیل است که این شاخص مهم ترین شاخص اقتصادی توسعه انسانی و لازمه محاسبه ان است امروزه شاخص توسعه انسانی مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند. از این رو برای در ک اهمیت درامد سرانه مبتنی بر شاخص برابری قدرت خریددرادامه به بیان مفاهیمی همچون توسعه، توسعه انسانی، شاخص های آن، و نحوه محاسبه ان تئوری برابری قدرت خرید، نحوه محاسبه برابری قدرت خرید، مفهوم نرخ مبادله ارز PPP می پردازیم.

برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی

این تحقیق به کمک روش خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ardl) به برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس رویکردهای پولی و فرضیه برابری قدرت خرید پول پرداخته شده است. به همین منظور، از داده­های سری­زمانی سالانه و مشتمل بر سال­های 1387-1352 برای کلیه متغیرهای تحقیق استفاده شده مقایسه برابری قدرت خرید کشورها و جهت انجام آزمون فرضیات تحقیق و انتخاب مدل بهینه، از معیارهای میانگین مجذور خطا (mse) و جذر میانگین مجذور خطا (rmse) در پیش­بینی­های خارج از نمونه، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که دقت پیش­بینی مدل برگرفته شده از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیش­بینی (بر اساس هر دو معیار mse و rmse) برخوردار بوده و لذا می­توان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیش­بینی نرخ ارز ریال- دلار انتخاب نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موارد استفاده از نرخ برابری قدرت خرید و تفاوت آن با نرخ ارز بازار

برابری قدرت خرید که در متون اقتصادی به PPP معروف است نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت رتبه‌بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها بکار می‌رود. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف شاخص‌های قابل‌مقایسه‌ای را برای کشورها ارائه می‌دهد. در وا.

اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت

نوسانات نرخ ارز و ا نحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد . نظر به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهم یت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این مقاله به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ا.

تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده رهیافت NARDL

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین‌الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست‌گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین‌المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ مقایسه برابری قدرت خرید کشورها ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به .

اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت

نوسانات نرخ ارز و ا نحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد . نظر به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهم یت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این مقاله به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ا.

یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فر.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.