بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود


فال قهوه روزانه شنبه 21 آبان

فال قهوه روزانه شنبه ۲۱ آبان

فال قهوه روزانه شنبه 21 آبان

فال قهوه روزانه شنبه 21 آبان

image_pdf image_print

به گزارش رصد روز ، فال قهوه روزانه شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ کاملا واقعی برای متولدین تمام ماههای سال و براساس نشانه و وضعیت حال و آینده و اتفاقاتی در گذشته می تواند باعث تغییراتی در تصمیم گیریهای آنی و لحظه ای شود. می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

چراغ : کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

شمشیر : مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

دیوار : مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

ترازو : نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت

شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

بطری : به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

خنجر : گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش

شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود – ارتقا در کار – ریاست

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

فال قهوه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

طریقه صحیح حمایت بورسی

دنیای‌اقتصاد-امیررضا انگجی : درحالی‌که عوامل شناخته‌شده از قبل در قیمت‌های بازاری کارآمد منعکس می‌شوند اما منابع اصلی بی‌ثباتی بازار معمولا عوامل ناشناخته‌ای هستند، از این‌رو عوامل مذکور نباید به‌عنوان ریسک بازار شناخته شوند، چراکه زمانی یک عامل را ریسک می‌نامیم که خود آن شناخته‌شده باشد اما در این مورد اساسا با مسائل غیر‌قابل شناخت مواجه هستیم که منطقا باید آنها را عدم‌اطمینان نامید.

طریقه صحیح حمایت بورسی

قیمت در بازار کارآ را تنها با توجه به مجموعه‌ای از عوامل شناخته‌شده می‌توان صحیح دانست، بنابراین از منظر ثبات بازار، مهم‌ترین جنبه، ریسک بازار نیست، بلکه میزان عدم‌اطمینان بازار است که در قیمت دارایی‌ها تعبیه شده‌است. ما در این گزارش نشان می‌دهیم آنچه بازار سهام در شرایط فعلی به آن نیاز دارد مجموعه اقدامات ثبات‌سازی است که نااطمینانی را کاهش داده و به ریسک تبدیل می‌کند. با توجه به ماهیت جمع صفر مبادلات بازار ثانویه حمایت‌هایی که این نوع ساختار لازم دارد حمایت‌های غیر‌مالی هستند که می‌تواند طیفی از اصلاحات نهادی در زمینه‌های اقتصاد کلان را شامل شود. از طرفی حمایت مالی از بازاری بی‌ثبات، غرق در نااطمینانی و با ذات جمع صفر تنها اتلاف منابع ملی است.

عدم‌قطعیت در بازار سهام ایران

بازا سهام در سه سال‌گذشته فراز و فرود‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشت، رشد حبابی شاخص‌کل تا روز ۱۹ مرداد سال‌۹۹ به عدد ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار‌واحدی رسید‌که ناشی از ورود معامله‌گران بی‌تجربه‌ای بود که درکی از ارزش‌های بنیادی بازار نداشتند و ورود آنها به بازار تنها رشد حبابی شاخص را تشدید کرد. در همان خلال نرخ بهره بین‌بانکی به ۱۵‌درصد رسید‌و سیگنال‌هایی از ترکیدن حباب بازار و خروج وجود داشت. پس از مرداد ۹۹ شاخص در یک روند نزولی قرار گرفت و تا سطح یک‌‌میلیون و ۲۵۰‌هزار‌واحدی نیز کاهش یافت. این روند‌های پر نوسان شاخص حاکی از عدم‌اطمینان گسترده‌ای است که نسبت به بازار وجود دارد. منشأ بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود این عدم‌اطمینان تنها دانش و اطلاعات ناقص نیست بلکه فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان و چشم‌انداز مختل‌شده نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی در حیطه‌های خرد و کلان ریشه دیگر این عدم‌اطمینان هستند. به‌دنبال همین وضعیت، شاخص‌کل از مرداد ۹۹ از بالاترین سطح خود تا به امروز که در محدوده یک‌میلیون و ۴۱۴‌هزار‌واحدی قرار گرفته که بازدهی در حدود منفی ۳۳‌درصد را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که اگر از پایان سال‌۹۶ شاخص‌کل را بدون احتساب تورم در نظر بگیریم این جایگاه بیشتر از محدوده ۷۰۰ تا ۸۰۰‌هزار‌واحدی نیست. چنین امری نشان می‌دهد که رشد حباب‌گونه سال‌۹۹ بیشتر مبتنی بر تورم و انگیزه‌های هیجانی بوده‌است تا رشد بنیادی و ورود پول مبتنی بر اطلاعات کامل. در حیطه بازار سرمایه دولت معمولا می‌تواند دو سیاست را در پیش گیرد که یکی سیاست مبتنی بر منطق و نهادهای بازار است و دیگری ریشه در فهم نادرست از عملکرد بازی با جمع صفر در بازار دارد. دولت‌ها در ایران در مواجهه با کاهش شاخص به سراغ دومین سیاست رفته‌اند که تا به امروز نتایج تجربی قابل‌تاکیدی نداشته و بیشتر به اتلاف منابع منتهی شده‌است، درحالی‌که سیاست اصلاحی اول که بیشتر متکی بر اصلاح ساختار‌ها به‌منظور کاهش نااطمینانی است، چندان مورد‌توجه تصمیم‌گیران قرار نگرفته است. سیاستگذار باید توجه کند که در شرایط فعلی حمایت پولی از بازاری که منطق جمع‌صفر دارد تنها به نااطمینانی بیشتر دامن می‌زند و نتیجه این سیاست را به چیزی علیه خود سیاست تبدیل می‌کند. فضای باثبات اقتصاد کلان، اصلاح زیرساخت‌های بازار‌ها و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی شاید در شرایط فعلی بیشتر از خرج پول در بازار برای بازگرداندن ثبات به بازار تاثیر داشته باشد. نکته مهم که به آن اشاره خواهد شد این است که در حال‌حاضر میزان ناشناخته‌ها درخصوص بازار بیشتر از دانسته‌ها است و این ریسک بازار را افزایش و مبدل به نااطمینانی می‌کند. در شرایط نااطمینانی یک نوسان منفی می‌تواند موج‌های منفی دیگری در پی داشته باشد.

ادعای مطرح‌شده توسط فرضیه بازار کارآ این است که بازارها همه اطلاعات شناخته‌شده را در خود جای داده و فورا تغییر می‌کنند تا اطلاعات جدید را منعکس کنند. این فرضیه در پیامدهای تقریبا تمام بحران‌های مالی به چالش کشیده شده‌است. قبل از پرداختن به تئوری جایگزین، مهم است که اصطلاحات مورد‌استفاده در این گزارش را توضیح دهیم. قیمت‌های بازار منعکس‌کننده مجموعه اطلاعات شناخته‌شده‌است که شامل تمام اطلاعات، همه دانش و تمام تجربیات موجود در آن زمان است. علاوه‌بر مجموعه اطلاعات شناخته‌شده، اطلاعات، دانش و تجربه‌ای نیز وجود دارد که در آن زمان در دسترس نیست و به‌عنوان مجموعه اطلاعات ناشناخته نامیده می‌شود. نکته اصلی این است که در یک بازار کارآمد مجموعه اطلاعات ناشناخته در قیمت‌های بازار منعکس نمی‌شود و نمی‌تواند منعکس شود، با این‌حال این تصور که بازارها همیشه در تنزیل فعلی خود از وضعیت آینده محق هستند، تنها با ارجاع به مجموعه اطلاعات شناخته‌شده درست است، بنابراین استفاده از واژه حق با کاربرد آن در گفتمان رایج متفاوت است. درستی و کارآمدی بازارها منحصرا به اطلاعات موجود، دانش موجود و تجربه موجود در آن زمان محدود می‌شود، اگرچه قیمت‌های بازار بر اساس مجموعه اطلاعات شناخته‌شده‌است، هر دو مجموعه اطلاعات، همچنین مجموعه اطلاعات ناشناخته، برای درک منابع بی‌ثباتی بازار مهم و مرتبط هستند.

در اینجا دو مجموعه اطلاعاتی تحت‌تاثیر دو فرآیند متضاد قرار می‌گیرند. اول، با گذشت زمان اطلاعات جدید و دانش جدید در دسترس قرار می‌گیرد، بنابراین مجموعه اطلاعات شناخته‌شده گسترش می‌یابد و مجموعه اطلاعات ناشناخته منقبض می‌شود. دوم، با تغییر مداوم سیستم اجتماعی-اقتصادی، اطلاعات و دانش موجود منسوخ می‌شود و بنابراین مجموعه اطلاعات شناخته‌شده کوچک می‌شود و مجموعه اطلاعات ناشناخته گسترش می‌یابد. هر زمان که اطلاعات جدیدی در دسترس قرار می‌گیرد، قیمت‌های بازار کارآ با آن تنظیم می‌شوند. این فرآیند معمولا در تنظیمات آهسته اتفاق می‌افتد، زیرا تکه‌‌‌‌‌هایی از اطلاعات، دانش و تجربه جدید وارد مجموعه اطلاعات شناخته‌شده می‌شوند، با این حال نمی‌توان رد کرد که برخی از اطلاعات جدید، دانش جدید، یا تجربه جدید از چنان اهمیتی برخوردار باشند که باورهای قبلی در مورد وضعیت اجتماعی-اقتصادی امور را به‌طور اساسی تغییر دهند، بنابراین هر زمان که مجموعه اطلاعات شناخته‌شده دستخوش تغییر اساسی شود، طبیعی است که انتظار تجدید ارزیابی قابل‌توجهی از قیمت‌های کارآمد بازار را بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود داشته باشیم. تغییرات اساسی در اطلاعات و دانش می‌تواند به‌تدریج در طول زمان ایجاد شود، اما می‌تواند به‌طور ناگهانی نیز رخ دهد. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم قیمت‌های بازار به‌طور قابل‌توجهی مطابق با تغییرات مجموعه اطلاعات شناخته‌شده تغییر کند. نظریه عدم‌قطعیت بازار دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهد. این مقوله استدلال می‌کند که قیمت‌های بازار کارآمد یکسان ایجاد نمی‌شوند.

اگر اطلاعات موجود، دانش موجود و تجربه موجود محدود باشد عدم‌قطعیت اعتبار قیمت‌های بازار کارآ ناهمگن زیاد است، درحالی‌که بازارها تلاش می‌کنند تا بهترین ارزش فعلی ممکن را از وضعیت آینده ارائه کنند، اعتبار آن ارزش در دارایی‌های مختلف متفاوت است، بنابراین از منظر بی‌ثباتی بازار، مهم‌ترین عامل میزان عدم‌اطمینان بازار است. بحران مالی اخیر به‌عنوان نمونه‌‌‌‌‌های خوبی از قیمت‌گذاری نادرست بازار به دلیل دانش محدود یا رو به کاهش است، اگرچه تحلیل‌ها و قرائت‌های متفاوت در شرایط فعلی حاکی از این است که بازار سهام حباب منفی دارد و بسیاری از سهم‌ها در قیمت‌های کمتر از ارزش ذاتی معامله می‌شوند اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌های سهام می‌تواند برای مدتی طولانی در شرایط کمتر از ارزش بنیادی معامله شوند زیرا بی‌ثباتی و نااطمینانی از آینده بازار و اقتصاد کلان مانع از لحاظ اطلاعات بنیادی در قیمت‌های سهام به‌منظور تعدیل آنها می‌شود. در شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی دانش کامل در مورد ارزش بالای بنیادی بازار نمی‌تواند در قیمت‌های بازتاب یابد، اگرچه گاهی خود فقدان دانش می‌تواند منشا بی‌ثباتی و نااطمینانی باشد اما این معارضه ریشه و علل دیگری دارد که یک نمونه از آن می‌تواند آینده نامشخص سیاست‌های اقتصاد کلان باشد.

دولت به صحنه می‌آید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز ارتباط علّی دقیقی میان رشد اقتصادی و رشد بازدهی سهام کشف نشده‌است؛ اگرچه برخی تحقیقات از وجود چنین رابطه‌ای سخن به میان می‌آورند اما تحقیقات دیگری هستند که با مطالعه یک بازه صد‌ساله بین‌کشوری نشان می‌دهند که همبستگی بین‌کشوری بازده سهام واقعی و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۰۰تا۲۰۰۲ منفی است. از طرفی یک همبستگی مثبت برای اقتصاد آمریکا به‌ثبت رسیده است. فارغ از اینکه در اقتصاد ایران میان رشد اقتصادی و روند بازدهی بازار سهام چه ارتباطی وجود دارد یک مساله بسیار مهم این است که بازار ثانویه یک بازی با جمع صفر است. این بازار نقشی در خلق ارزش حقیقی برای اقتصاد ندارد و تنها جایی برای مبادله سهام و به‌عبارت بهتر یک بازار کاغذی است. در شرایط عمیق نااطمینانی و بی‌ثباتی بازار سهام، اقتصاد کلان و بازار سیاسی چندان نمی‌توان به نتایج ثمربخش حمایت‌های مالی و پولی از بازار سهام امیدوار بود. این بازار تنها از طریق اصلاح در زیر بناهای اقتصادی که منجر به رفع نااطمینانی و بی‌ثباتی است می‌تواند در مسیر مطمئن رونق قرار گیرد. حمایت پولی از بازار اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به رشد شاخص و سهم‌های شاخص‌ساز شود اما در بلندمدت اثر خنثی داشته و نیز تواند بازار را به نقطه‌ای که حمایت از آن شروع شد بازگرداند. به‌نظر می‌آید که اطلاعات کم، دانش ناقص، بی‌ثباتی بازار‌ها و اقتصاد کلان و همینطور نااطمینانی گسترده از چشم‌انداز اقتصادی؛ عواملی هستند که باعث خواهند شد هرگونه حمایت مالی و پولی از بازار نتایج معکوسی در پی داشته باشد. باید به این مساله اشاره کرد که در بازار امروز ما نیز وزن نادانسته‌ها و ناشناخته‌ها بیشتر از وزن دانسته‌ها و شناخته‌ها است و این مساله اهمیت لزوم توجه به زیرساخت‌های کاهنده نااطمینانی در بازار سهام را دوچندان می‌کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اگر منطق بازی با جمع صفر درک شود ماهیت مداخله دولت نیز متفاوت خواهد شد و حمایت‌های ساختاری و اصلاحی عمیق‌تر جایگزین حمایت‌های مالی و پولی می‌شوند. مشکل بازار سهام امروز ایران فقدان نقدینگی یا پول نیست بلکه فعال‌شدن مکانیزم‌هایی است که باعث گریز پول از این بازار شده‌اند.

ازدواج احسان علیخانی با دختر کم سن و سال علنی شد | عکس لو رفته از قرار عاشقانه احسان علیخانی

عکسی از احسان علیخانی در فضای مجازی منتشر شده است که حواشی زیادی برای این بازیگر داشته است.

ازدواج احسان علیخانی با دختر کم سن و سال علنی شد | عکس لو رفته از قرار عاشقانه احسان علیخانی

تغییر صدای عجیب مازیار لرستانی همه را خیره کرد | خوشحالی مازیار لرستانی از مردونه شدن صداش

احسان علیخانی متولد 15 آبان 1360 می باشد. احسان علیخانی دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران می باشد. احسان علیخانی از ابتدا با فعالیت به عنوان دستیاری کارگردان و کار های پشت صحنه وارد عرصه هنر شد. احسان علیخانی در کارنامه خود برنامه ها پر طرفدار مثل ماه عسل، ویژه برنامه سال نو و اخیرا برنامه استعدادیابی عصر جدید و ریلیتی شو طنز جوکر را دارد. بیوگرافی احسان علیخانی را از در ادامه می خوانید.

احسان علیخانی

بیوگرافی احسان علیخانی

نام خانوادگی :علیخانی

تاریخ تولد :1361/8/15

محل سکونت :تهران خیابان هروی

تحصیلات :فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

احسان علیخانی متولد 15 آبان 1358 در تهران است و ساکن خیابان هروی است ، او فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است ، 2 خواهر و یک برادر دارد و خودش فرزند آخر خانواده است.

احسان علیخانی

زندگی خانوادگی احسان علیخانی

مادرش پرستار بازنشسته است و به گفته خودش بهترین دوستش است. در دوران مدرسه درسخوان اما شیطون بوده و برای مهار شیطنت مدیر مدرسه او را مبصر کلاس کرد. در دوران دبیرستان 1 سال در تیم نوجوان پرسپولیس و 1 سال سایپا بازی کرد و بعلت 3 بار شکستگی پا دیگر قادر به بازی در چمن نبود و سراغ فوتسال و تنیس رفت.

برپا کننده جشن ها و مراسم مدرسه در دبیرستان و اجرای تئاتر بوده است. سال 1379 با رتبه 770 با رشته مدیریت بازرگانی وارد دانشگاه تهران شد در سال 79 با دستیاری کارگردانی در سریال ها و فیلم های سینمایی وارد کار هنری شد مثل پرونده های مجهول – بهشت آبی – هفت ترانه.

عصر جدید

با دیدن اجرای جواد یحیوی به کار اجرا علاقه مند شده ، اولین برنامه زنده اش در سال 1380 بوده ، او اجراهایی مانند صبح آمد و ماه عسل و.. را برعهده داشته است. سال 81 بعنوان کارگردان آیتم وارد شبکه 1 شد و در سال 82 خیلی اتفاقی جلوی دوربین رفت و اجرا را شروع کرد.

احسان علیخانی ویژه برنامه سال تحویل 94 را با عنوان بهار نارنج روی آنتن شبکه سوم سیما برد.در این ویژه برنامه احسان علیخانی میزبان چهره های معروف عرصه هنر و ورزش بود.

احسان علیخانی همانند سالهای گذشته با ویژه برنامه ماه عسل میهمان شبکه سوم سیما و خانه های مخاطبان شد. ماه عسل 94 با تغییر در دکور و همچنین شیوه دعوت میهمانان نوید جذابیت بیشتر و تازگی را در سری برنامه های ماه عسل میدهد.

احسان علیخانی

کارنامه فعالیت احسان علیخانی

ماه عسل نام برنامه ای زنده است که در ماه رمضان هرروز از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شده است. تا پیش از رمضان 1391 تهیه کنندگی و اجرای این برنامه را احسان علیخانی بر دوش داشت، حتی سال 87 هم فرزاد حسنی مجری این برنامه بود، اما در سال 91 تهیه کننده این برنامه مجید یوسفی و مجری این برنامه علی ضیا انتخاب شدند. موضوع این برنامه در قالب اجتماعی است. مهمانان این برنامه می تواند از هر قشری باشد از جمله:معلول، شاعر، نخبه و . مجدداً در سال 92 اجرای این برنامه به احسان علیخانی سپرده شد و این امر در سال 93 تکرار شد.

علیخانی در سال 1398 اجرای مسابقه استعدادیابی عصر جدید را بر عهده داشت. رویا نونهالی، آریا عظیمی نژاد، سیدبشیر حسینی و امین حیایی داوران مسابقه عصر جدید هستند و احسان علیخانی به عنوان مجری در این برنامه حضور دارد.

عصر جدید

اجرا و برنامه سازی احسان علیخانی :

عصر جدید «مجری و تهیه کنندهٔ برنامه» (شبکه 3)

عصر جدید «مجری و تهیه کنندهٔ برنامه» (ویژه برنامه سال تحویل 1398 شبکه 3)

بهار نارنج «مجری و تهیه کنندهٔ برنامه» (ویژه برنامه سال تحویل 1397 شبکه 3)

تهیه کننده فیلم سینمایی (بدون تاریخ، بدون امضاء) - 1395

ماه عسل (1386٬1387٬1388٬1390٬1392٬1393٬1394٬1395٬1396٬1397)

طراح، تهیه کننده و مجری برنامه ماه عسل (ویژه برنامه ماه رمضان شبکه سه) سال های 1392٬1393٬1394٬1395٬1396٬1397

سه ستاره «مجری و تهیه کنندهٔ برنامه» (ویژه برنامه انتخاب بهترین های تلویزیون در سال های 1394٬1395٬1396 از نگاه مردم)

تهیه کننده و مجری ویژه برنامه تحویل سال شبکه سه از سال 1387 تا 1398

پشت صحنه (1391٬1392)

بهار نارنج (ویژه برنامه تحویل سال 1394)

دو نیمه سیب (1390٬1391٬1392)

جزر و مد (1384٬1385)

پسرای ایرونی (تابستان 1383)

تهیه کننده برنامه های محرمانه - عطر بارون – مثل هیچ کس – نور بالا – لطفاً ملاحظه شود

کارگردانی مستندهای بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود شیخ بهایی – المپیاد فیزیک اصفهان

کارگردانی 2 دوره جشن سالگرد شبکه سه

کارگردانی 2 دوره جشن قهرمان قهرمانان

تصمیم درست احسان علیخانی

احسان علیخانی گفته است که تصمیم داشته اجرای «جوکر» را برعهده بگیرد و اعضای گروهش نیز بسیار موافق بودند اما به دلیل مشکلات مختلف این اتفاق نیفتاده و در یک توضیح کوتاه گفته است: «اجازه‌اش صادر نشد». در مسابقه‌ای مانند «جوکر»، مجری بیشتر مسئولیت داوری بازی را برعهده دارد و اجرای آن، موقعیت ویژه و چالش خاصی را نصیب احسان علیخانی نمی‌کرد. «ماه عسل» و «عصر جدید» برنامه‌های موفقی بوده‌اند و احسان علیخانی پس از این دو برنامه باید بیشتر از قبل با وسواس و سخت‌گیری به سراغ ایده‌هایی برود که ظرفیت زیادی برای بروز توانایی‌اش داشته باشند. علیخانی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به توانایی سیامک انصاری می‌گوید از اجرا نکردن این مسابقه و اتفاقی که افتاده راضی است.

سیامک انصاری چهره خوش‌سابقه‌ای در ژانر کمدی‌ است و چهره جدی‌اش به بامزه بودن او کمک کرده بنابراین انتخاب مناسبی برای «جوکر» بوده است.احسان علیخانی در گفت‌وگویی درباره تولید مسابقه «جوکر» از نگرانی و تردیدهایش درباره نتیجه پروژه و تصمیم خود برای اجرای آن گفته است.هرچند که طبق گفته علیخانی، «اجازه» اجرای این مسابقه به او داده نشده اما سپردن اجرا به یک چهره دیگر، به نفع او تمام شده است.

احسان علیخانی

علیخانی در بخشی از گفت‌وگوی خود، ضمن اشاره به مخالفت تعدادی از اطرافیانش با تولید مسابقه، پیش‌بینی شکست آن و ترس خودش، توضیح داده پنج برنامه اصطلاحا «ضبط صفر» داشته‌اند و این برنامه‌ها را با ایمان قیاسی، سیامک انصاری و کمدین‌های «عصر جدید» ضبط کرده‌اند تا ببینند نتیجه چه چیزی از آب در می‌آید. رد پای تردید و نگرانی مجری«عصر جدید» را می‌توان در انتشار اخبار مربوط به «جوکر» و تغییر سمتش در تیتراژ پیدا کرد. رونمایی از سِمت واقعی احسان علیخانی به عنوان کارگردان مسابقه پس از واکنش‌های مثبت، نشان ‌داد او منتظر بوده تا در صورت استقبال مخاطبان و نتیجه مثبت، نامش به عنوان کارگردان به میان بیاید. معلوم نیست با وجود تردیدها و نگرانی‌های علیخانی درباره «جوکر» تا لحظه آخر، او چطور به خودش به عنوان گزینه‌ای برای اجرای مسابقه فکر کرده و قصد داشته ریسک اجرای آن را بپذیرد. در هر صورت، اتفاقاتی که در مسیر تولید «جوکر» رخ داده، باعث شده علیخانی، یکی از انتخاب‌های درست خود را تجربه کند.

ارزش بیت کوین به ۹۰۰۰ دلار رسید

 ارزش بیت کوین به ۹۰۰۰ دلار رسید

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ارز مجازی بیت کوین بار دیگر بر مدار صعودی قرارگرفته است و با افزایش تقاضای معامله گران برای خرید آن، روزهای خوبی را سپری می‌کند. در تازه‌ترین دور از افزایش قیمت بیت کوین ارزش هر واحد بیت کوین برای نخستین بار در سال جاری به ۹۰۰۰ دلار نیز رسید هر چند که در نهایت ارزش این ارز با ایستادن در سطح ۸۹۳۷.۲۵ دلاری به کار خود خاتمه داد.

ارزش بیت کوین در شرایطی به بالاترین سطح خود از یازدهم می ۲۰۱۸ رسیده است که تنها طی ۲۴ ساعت ارزش آن ۹ درصد و از ابتدای امسال تاکنون ارزش آن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

با آغاز دور جدید روند صعودی ارزهای مجازی برخی از شرکت‌های بزرگ به دنبال معرفی و عرضه ارز مخصوص خود برآمده اند. شرکت سازنده تلفن همراه "اچ تی سی" به تازگی اعلام کرده است در حال بررسی توانایی‌های ارزهای مجازی برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان خود است. فیس بوک نیز از عرضه ارز مجازی خود در سال آینده خبر داده است. این ارز مجازی که به نام "گلوبال کوین" عرضه خواهد شد نخستین ارز مجازی عرضه شده توسط غول‌های فناوری آمریکایی است و طبق اعلام مسئولان شرکت فیس‌بوک، انتظار می‌رود این ارز در کشورهای زیادی از جهان مورد استقبال قرار گیرد.

ارزهای مجازی مهم دیگر نیز از روند صعودی در بازار بی نصیب نماندند به گونه‌ای که امروز ارزش هر واحد اترتیوم به ۲۶۸.۱۶ دلار، لایت کوین به ۱۱۴.۲۷ دلار، بیت کوین کش به ۴۳۴.۲۰ دلار، زد کش به ۷۴.۲۸ دلار، دش به ۱۶۳.۹۲ دلار و مونرو به ۹۴.۱۸ دلار رسید.

ارزهای مجازی می‌توانند در دنیای واقعی برای بسیاری از امور نظیر رزرو هتل، پرداخت هزینه غذا و حتی اجاره خانه مورد استفاده قرار گیرند اما ناشناس‌ماندن استفاده کنندگان، یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این ارز است. به دلیل همین ناشناس ماندن نیز این ارزها از محبوبیت بالایی در بین تبهکاران و مجرمان مالی برخوردار هستند./ایسنا

بیت‌ کوین به صحنه وارد می‌شود

استخراج بیت‌کوین

در حالی که رشد استخراج بیت‌کوین با برق صنعتی و ارزان مسوولان را از بابت افزایش مصرف انرژی در فصل گرما نگران کرده، یک کارشناس معتقد است می‌توان از استخراج بیت‌کوین و فروش آن، به جای صادرات حامل‌های انرژی استفاده کرد که در حال حاضر در ایران با مشکل روبرو است.

ارزهای مجازی دیجیتال در ماه‌های اخیر به لحاظ استفاده از فناوری‌های نوین مورد توجه مسؤولان بانکی و ارتباطی کشور قرار گرفته‌اند؛ در صدر ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین قرار دارد که از افراد معمولی با مصرف برق خانگی تا شرکت‌هایی با مصرف برق صنعتی را به خود مشغول کرده است؛ با یک جست‌وجو در فضای اینترنت می‌توان به سایت‌هایی رسید که نسبت به فروش دستگاه‌های استخراج ارز با عنوان ماینر و خرید و فروش ارز دیجیتالی اقدام می‌کنند!

ارز دیجیتال با رمزگذاری و تبدیل اطلاعات به کدهای امن کار می‌کند؛ در واقع دستگاه‌های پردازش سریع یا ماینرها، مسائل و معادلات ریاضی را حل می‌کنند و اگر پاسخ صحیح بدهند، پاداش یا همان ارز دیجیتالی دریافت خواهند کرد.

البته رشد استخراج این ارز دیجیتال با بهره‌گیری از انرژی برق ارزان در ایران، صدای مسؤولان را درآورده است تا جایی که با افزایش مصرف برق، وزارت نیرو گفته با استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال برخورد خواهد شد. چرا که استخراج هر کوین معادل مصرف سالیانه ۲۴ واحد مسکونی در ایران است. در نتیجه امکان ادامه استخراج به شکل کنونی ممکن نخواهد بود و وزارت نیرو برای شناسایی استخراج کنندگان اقدام کرده است.

استخراج ارز دیجیتال این روزها به منبع درآمدزایی تبدیل شده که ظاهراً بخش خصوصی و حتی دولتی و شبه دولتی را هم درگیر خود کرده است و اکثراً در حاشیه شهرها در مکان‌هایی مانند گاوداری و مزارع کشاورزی و مدارس به دلیل دسترسی ارزان‌تر به برق شایع شده است.

در حالی که وضعیت قانونی این ارزها در ایران کاملاً روشن نیست، صحبت از ارائه نمونه بومی این ارزها هم مطرح شده اما بانک مرکزی هنوز موضع رسمی خود را در قبال نحوه مواجهه با ارزهای دیجیتالی مشخص نکرده و ظاهراً پست‌بانک وظیفه‌ی راه‌اندازی این ارزهای بومی را برعهده گرفته و قرار است ضوابط استفاده از آن‌ها تا پایان شهریورماه مشخص شود.

ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته شد، ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به منظور امنیت بیش‌تر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شد. ارزهای دیجیتال از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند که به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهند. یعنی برای انتقال این ارز نیازی به بانک نیست و افراد می‌توانند مستقیماً این ارزها را برای هم منتقل کنند.

اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده‌ای به نام بلاک‌چین اجرا می‌شوند و بیش‌تر واحدهای اصلی آن توسط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید می‌شوند. نخستین و معروف‌ترین ارز دیجیتال، بیت‌کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد، با این حال از سال‌های گذشته ارزهای دیجیتال بسیاری (حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال) در بازارهای جهانی تجارت می‌شود.

استخراج بیت‌کوین زمان‌بر است

در این راستا عماد ایرانی - کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک- در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی روند استخراج بیت‌کوین اینگونه توضیح می‌دهد: روزی که ساتوشی ناکاموتو - مخترع بیت‌کوین - می‌خواست آن را طراحی کند، شرایط و فرمول پیچیده ریاضی که در اصول رمزنگاری به آن الگوریتم‌های درهم‌ریختگی می‌گوئیم را قرار داد که نیاز به حل کردن آن است. فرمولی هم وجود ندارد که بخواهید این را دور بزنید و سریع‌تر حل کنید، یعنی استخراج بیت‌کوین، به نوعی یک کار زمان‌بر و پیچیده ریاضی است.

وی با بیان این‌که کسانی که می‌خواهند بیت‌کوین بیش‌تری استخراج کنند، نیاز دارند سخت‌افزارهای بیش‌تری داشته باشند، گفت: ناکاموتو این کار را برای حفظ ارزش بیت‌کوین و این‌که این ارز به سختی استخراج شود، انجام داد. آدم‌های بسیاری در سراسر دنیا تجهیزات سخت‌افزاری تهیه می‌کنند که بیت‌کوین، استخراج کنند. وقتی آدم‌های زیاد در دنیا، کامپیوترها، سخت‌افزار، مرکز، اتاق سرور و کولر گازی بسیاری تهیه کرده‌اند، خودشان به خاطر هزینه‌هایی که دادند، ارزش بیت‌کوین را بالا نگه می‌دارند.

ایرانی در ادامه درباره‌ی مزارع استخراج بیت‌کوین توضیح داد: مزارع استخراج بیت‌کوین چیزی نیستند جز تعدادی سخت‌افزار برای حل کردن مساله پیچیده ریاضی و فردی که این سخت‌افزارها را تهیه کرده، قطعاً هزینه زیادی هم برای آن‌ها پرداخت است. زیرا فردی که این مرکز را راه انداخته، خودش یکی از عواملی می‌شود که ارزش بیت‌کوین سقوط نکند، یعنی ارزش بیت‌کوین روی یک رقم حفظ شود. البته ممکن است در دوره‌ای تب بیت‌کوین بالا برود و تا ۲۰ هزار دلار هم برسد و بعد فروکش کند و به ۴۰۰۰ دلار برسد و اکنون دوباره علاقمندی به آن ایجاد شده و به ۱۲ هزار دلار رسیده است.

استخراج بیت‌کوین

افزایش مصرف برق چه ارتباطی به بیت‌کوین دارد؟

از طرفی در ماه‌های اخیر که مصرف برق در ایران افزایش یافته و طبق آمار، اوج مصرف برق در منطقه تهران (استان‌های تهران، قم و البرز) از رقم ۹۸۶۰ مگاوات گذر کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل ۹۲۰۸ مگاوات بوده، با ۷ درصد رشد مواجه است، این موضوع مسؤولان را مجاب کرده که استخراج‌کنندگان بیت‌کوین باعث این افزایش مصرف برق شده‌اند.

با وجود این، این کارشناس در این باره می‌گوید یک دسته از مخالفان بیت‌کوین، گروه انرژی هستند که اعلام می‌کنند برقی که در کشور می‌دهیم، حتی گران‌ترینش، یعنی برق خانگی خانوار پرمصرف، نسبت به برقی که استاندارد جهانی هست، ارزان‌تر است، چه برسد به برق کشاورزی و صنعتی. دولت می‌گوید در شرایطی که با افزونگی انرژی روبه‌رو نیستیم، نمی‌توانیم برق ارزان در اختیار مردم قرار دهیم که پول دربیاورند، در صورتی که باید توجه داشت در شرایطی که در ایران با محدودیت‌هایی برای فروش نفت مواجهیم، نفت می‌تواند به عنوان پایه انرژی به مصرف‌کننده داخلی فروخته شود و آن را به شکل انرژی برق خریداری کنند.

وی هم‌چنین توضیح داد: دولت در آماری اعلام کرده بود که مصرف برق نسبت به میانگین سال گذشته، هفت درصد رفته بالاتر و این به خاطر ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتالی است، اما این موضوع نمی‌تواند پایه علمی داشته باشد، ممکن است اجناس الکترونیکی مردم عوض شده یا کولرهای گازی بیش‌تر شده باشد. از طرفی نمی‌توان حدس زد استخراج ارزهای دیجیتالی توسط کاربران چه تعداد است، زیرا اکثر دستگاه‌ها به صورت غیرمجاز وارد شده است،وی ادامه داد: البته این موضوع در جامعه به قدر کافی خطرناک است؛ این‌که بین افراد صحبت شود دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین چند است و چطور می‌توان آن خریداری کرد، یعنی تبش در کشور ایجاد شده و وجود دارد اما معلوم نیست که چه تعدادی در خانه یا جاهای دیگر این کار را انجام می‌دهند.

استخراج بیت‌کوین معادل صادرات برق و نفت

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه ماینینگ بیت‌کوین را می‌توان صادرات برق و نفت دانست، افزود: بیت‌کوین به درد ما نمی‌خورد، در صورتی که هر کسی که یک رایانه برای استخراج بیت کوین دارد و یا سوله‌ای را در زمین کشاورزی گذاشته و صدها دستگاه را برای این کار قرار داده، درواقع صادرات انرژی انجام می‌دهد، یعنی برق را از دولت می‌خرد و تبدیل می‌کند به یک ارزش و بیت‌کوین را می‌فروشد به کشور خارجی و دلار می‌گیرد.

ایرانی با بیان این‌که در حال حاضر در فروش حامل‌های انرژی به خارج از ایران مشکل داریم، اظهار کرد: معمولاً وقتی می‌خواهیم حامل‌های انرژی را بفروشیم، چون از کانال‌های سوم و چهارم استفاده می‌کنیم، انرژی ما را با هزینه کمتری می‌خرند و این‌طور نیست که بتوان حامل‌های انرژی خود را با قیمت جهانی به حجم انبوه بفروشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک فردی که در ایران ماین می‌کند، در واقع صادرات نفت و برق انجام می‌دهد و دلار وارد می‌کند، کاری که ما به صورت انبوه به علت تحریم‌ها با مشکل مواجیهم. می‌توان بررسی کرد چه ایرادی دارد که دولت، برق با هزینه بین‌المللی درست کند و آن را به ماینرها بفروشد و دیگر برایش مهم نباشد چند دستگاه به این کار مشغول شدند؟ حتی دولت می‌تواند به صورت سیستماتیک در فروش بیت‌کوین به خارج از کشور و واردات دلار هم دخالت نکند، چون در آن صورت کانال‌هایی که دولت به آن‌ها وارد شده، خیلی سریع شناسایی و جلویش گرفته می‌شود.

نفت را می‌توان از طریق اینترنت فروخت

این کارشناس با بیان این‌که وقتی درگیر مشکل صادرات حامل‌های انرژی هستیم، اگر می‌توانیم نفت را از طریق اینترنت بفروشیم، باید این کار را انجام دهیم، افزود: گاز هم برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب است که این سرمایه‌گذار هم با خودش سرمایه می‌آورد، هم تجهیزات و فناوری و هم این‌که قیمت برق را با مقداری از استاندارد جهانی کمتر دریافت می‌کند.

ایرانی خاطرنشان کرد: اکنون ماینینگ بیت‌کوین آن‌قدر دقیق است که بر اساس کیلووات می‌توان گفت چند دلار استخراج شده است. دولت می‌تواند بفهمد یک مزرعه بیت‌کوین‌کاوی با مصرف یک مگاوات برق چند بیت‌کوین در بازه زمانی مشخص استخراج کرده است. البته صرفاً برق ارزان نیست که برای استخراج جذابیت دارد، ما فضای خوبی هم برای ماینینگ داریم. این کار نیاز به فضاهای خنک دارد که هزینه سرد کردن پایین بیاید و ما هم فضاهایی داریم که در اکثر سال خنک هستند و می‌توان آن‌ها را به دیتاسنترهای ماینینگ تبدیل کرد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر یکی از راه‌های بهینه برای صادرات نفت و گاز و برق تولید ارزهای مجازی و فروشش به خارج از کشور است، گفت: حتی بانک مرکزی می‌تواند نظارت کند که این ارز به داخل کشور برنگردد و اگر بیت‌کوینی تولید شد، حتماً به خارج از کشور فروخته شود و دلار وارد شود تا نگرانی‌هایی که درباره کاهش ارزش پول ملی است، ایجاد نشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.